085 0030140 | From Abroad +31 (0)20 2615615 info@mffa.nl

Zonnepanelen BTW Ondernemer

Zoals eerder bericht bestond de kans dat particulieren gezien konden worden BTW-ondernemer waardoor kosten op aanschafkosten en onderhoudskosten afgetrokken konden worden.

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt op haar website dat particulieren nu gezien kunnen worden als BTW ondernemer op aangeschafte zonnepanelen.

Particulieren aanmelden als BTW-ondernemer

Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kunnen particulieren zich aanmelden als BTW-ondernemer, om zo de BTW op aanschafkosten en onderhoudskosten van hun zonnepanelen terug te krijgen. Dit brengt uiteraard wel de nodige administratieve verplchtingen als BTW ondernemer met zich mee, zoals het uitreiken van facturen en het indienen van BTW-aangiften.

Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen wordt u zodoende aangemerkt ondernemer voor de btw.

U hebt een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energieleverancier. Voor het recht op aftrek van de btw gelden de normale btw-regels.

Als ondernemer voor de btw moet u een administratie bijhouden en facturen sturen voor uw leveringen waarop de btw vermeld staat. U kunt ook helemaal worden ontheven van deze administratieve verplichtingen, waarna u geen recht hebt op aftrek.

Aanmelden bij de Belastingdienst

Let op: Als u in aanmerking wilt komen voor de aftrek van alle kosten betrekking hebbend op zonnepanelen meld u aan bij de Belastingdienst. Wij hebben hier ervaring in. Neem dan contact op met ons.