085 0030140 info@mffa.nl

Zonnepanelen BTW Ondernemer

Zoals eerder bericht bestond de kans dat particulieren gezien konden worden BTW-ondernemer waardoor kosten op aanschafkosten en onderhoudskosten afgetrokken konden worden.

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt op haar website dat particulieren nu gezien kunnen worden als BTW ondernemer op aangeschafte zonnepanelen.

Particulieren aanmelden als BTW-ondernemer

Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kunnen particulieren zich aanmelden als BTW-ondernemer, om zo de BTW op aanschafkosten en onderhoudskosten van hun zonnepanelen terug te krijgen. Dit brengt uiteraard wel de nodige administratieve verplchtingen als BTW ondernemer met zich mee, zoals het uitreiken van facturen en het indienen van BTW-aangiften.

Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen wordt u zodoende aangemerkt ondernemer voor de btw.

U hebt een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energieleverancier. Voor het recht op aftrek van de btw gelden de normale btw-regels.

Als ondernemer voor de btw moet u een administratie bijhouden en facturen sturen voor uw leveringen waarop de btw vermeld staat. U kunt ook helemaal worden ontheven van deze administratieve verplichtingen, waarna u geen recht hebt op aftrek.

Aanmelden bij de Belastingdienst

Let op: Als u in aanmerking wilt komen voor de aftrek van alle kosten betrekking hebbend op zonnepanelen meld u aan bij de Belastingdienst. Wij hebben hier ervaring in. Neem dan contact op met ons.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

14 + 14 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).