085 0030140 info@mffa.nl
Geplaatst op 02-07-2013 

Willekeurige afschrijving tijdelijk ingevoerd

De willekeurige afschrijving zal als tijdelijke regeling opnieuw ingevoerd worden in de vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct eenmalig tot maximaal de helft op nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven. Hierdoor kunnen ondernemers hun belastingafdracht de komende jaren verminderen. De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot het einde van dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen ervan gebruikmaken.

Over aangewezen investeringen in bedrijfsmiddelen ter zake waarvan de belastingplichtige aanschafverplichtingen is aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in de tweede helft van 2013 kan eenmalig willekeurig (maar tot ten hoogste 50%) worden afgeschreven. Voorwarde is wel dat het bedrijfsmidel wel voor 1 janauri 2016 ingebruik genomen moet zijn. Zo niet dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Als een bedrijfsmiddel waarop willekeurig is afgeschreven vóór 1 januari 2016 zodanig van bestemming wijzigt dat het bedrijfsmiddel niet meer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld voor willekeurige afschrijving, wordt de reeds genoten willekeurige afschrijving eveneens teruggenomen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bron: Belastingdienst

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

15 + 15 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).