085 0030140 | From Abroad +31 (0)20 2615615 info@mffa.nl

Geplaatst op 02-07-2013 

Willekeurige afschrijving tijdelijk ingevoerd

De willekeurige afschrijving zal als tijdelijke regeling opnieuw ingevoerd worden in de vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct eenmalig tot maximaal de helft op nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven. Hierdoor kunnen ondernemers hun belastingafdracht de komende jaren verminderen. De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot het einde van dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen ervan gebruikmaken.

Over aangewezen investeringen in bedrijfsmiddelen ter zake waarvan de belastingplichtige aanschafverplichtingen is aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in de tweede helft van 2013 kan eenmalig willekeurig (maar tot ten hoogste 50%) worden afgeschreven. Voorwarde is wel dat het bedrijfsmidel wel voor 1 janauri 2016 ingebruik genomen moet zijn. Zo niet dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Als een bedrijfsmiddel waarop willekeurig is afgeschreven vóór 1 januari 2016 zodanig van bestemming wijzigt dat het bedrijfsmiddel niet meer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld voor willekeurige afschrijving, wordt de reeds genoten willekeurige afschrijving eveneens teruggenomen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bron: Belastingdienst