085 0030140 info@mffa.nl

Werken in het buitenland en belasting

Werken in het buitenland begint langzamerhand een trend te worden.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Werken in het buitenland en belasting

Wij krijgen steeds meer vragen over werken in het buitenland en belasting betalen. Werken in het buitenland begint langzamerhand een trend te worden. Steeds meer mensen gaan werken in het buitenland. Een veel voorkomende vraag is waar de belastingen betaald en afgedragen dienen te worden en hoe bijvoorbeeld om te gaan met sociale zekerheid of pensioen?

Grensoverschrijdend werken- veel voorkomende vragen

t

Welke gevallen van grensoverschrijdend werken kennen we?

Grensoverschrijdend werken is alleen van toepassing als u aan één van onderstaande situaties voldoet, namelijk:

 • U woont in Nederland en werkt in het buitenland;
 • U woont in het buitenland en werkt in Nederland;
 • U woont en werkt in het buitenland.

Uiteraard wil je niet dat er 2 keer belasting betaald wordt over je verdiende inkomen. Om dit probleem te voorkomen is er in belastingverdragen tussen verschillende landen (waaronder Nederland) geregeld welk land belasting mag heffen bij grensoverschrijdende arbeid.

t

183 dagen regeling

Indien u gaat werken in het buitenland dient gekeken te worden of Nederland een belastingverdrag heeft gesloten met het land waarin u gaat werken. Is dit het geval dan is vaak het werkland dat mag heffen over de inkomsten die u verkrijgt. Echter hier zijn uitzonderingen op. Dit dient dus nagekeken te worden door in het verdrag te kijken. Er zijn situaties denkbaar dat het woonland mag heffen. Dit is het geval als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De werknemer verblijft binnen een bepaalde periode niet langer dan 183 dagen in het werkland. Bij het tellen van de dagen voor de 183 dagenregeling dient uitgegaan te worden van de feitelijke verblijfsdagen (alle dagen waarop de werknemer in de werkstaat was), en;
 • De werkgever die het loon betaalt, is niet gevestigd in het werkland en het loon wordt ook niet betaald door of namens een werkgever in het werkland, en;
 • Het loon komt niet ten laste van de winst van een vaste inrichting van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een filiaal, of van een vast middelpunt van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een verkooppunt van een fabrikant.

Wil men gebruik maken van het feit dat het woonland mag heffen dan dient aan alle drie bovenstaande voorwaarden te worden voldaan, ook wel de 183 dagen regeling genoemd. Bewezen dient te worden dat aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan. Let op: de Belastingdienst controleert regelmatig of de 183 dagen juist wordt toegepast.

t

Welke beroepsgroepen vallen niet onder de 183 dagen regeling?

Niet altijd geldt de 183 dagen regeling zodat het woonland mag heffen. Voor de volgende groepen gelden uitzonderingssituaties als er in het buitenland gewerkt wordt:

 • Bestuurders en commissarissen
 • Piloten en mensen die in de transport werken
 • Hoogleraren en docenten
 • Ambtenaren en studenten
 • Pensioengerechtigden

Met bovenstaande groepen hebben wij veel te maken. Neem gerust contact met ons op als u onder deze categorie valt.

Wilt u meer informatie over werken in het buitenland?

Gaat u werken in het buitenland en heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen? Gaat u tijdelijk grensoverschrijdend werken en wilt u weten wat u kunt doen met de eigen woning (verhuur of leeg laten staan?), wij hebben een programma ontwikkeld die berekend wat het voordeligst is, zie ook emigratie belastingadvies eigen woning

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op+31 (0)20 2615615.

Zie ook de website van de Belastingdienst voor meer info over grensoverschrijdend werken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

6 + 1 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .