085 0030140 info@mffa.nl

Vooroverleg Belastingdienst

Wilt u meer weten over onze diensten?
Neem contact met ons op.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Vooroverleg Belastingdienst

Er kunnen tal van redenen zijn waardoor je niet zeker weet welke wet- en regelgeving van toepassing is op jouw situatie. Je wilt dan graag zekerheid vooraf dan wel vooroverleg met de belastingdienst in Nederland. Gelukkig is het mogelijk in Nederland om zekerheid vooraf dan wel standpuntbepaling te verzoeken bij de belastingdienst.

Zekerheid vooraf

Wij komen in de praktijk vaak fiscale situaties tegen waarbij cliënten graag zekerheid vooraf willen hebben over hun fiscale positie: Te denken valt aan de volgende situaties :

  • Grensoverschrijdend werken/transacties
  • Waar is iemand fiscaal inwoner
  • Genieten van gebruikelijk loon
  • Emigratie fiscale vraagstukken
  • Hebben van buitenlands aanmerkelijk belang
  • Ontvangen van dividenden
  • Is er vaste inrichting in Nederland
  • Moet er wel belasting betaald worden in Nederland?
Overleg belastingdienst

Standpuntbepaling Belastingdienst

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat zekerheid vooraf gewenst is in dergelijke situaties. Gelukkig is dit mogelijk en kun je in vooroverleg treden met de Belastingdienst in de vorm van een zogenaamde standpunt bepaling. Hierdoor kan er zekerheid vooraf verkregen worden over de toepassing van de wet- en regelgeving op het gebied van belastingen.

In het vooroverleg leggen wij uw situatie tezamen met een fiscale analyse voor aan de Belastingdienst. Wij vragen de Belastingdienst om een standpuntbepaling, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. De Belastingdienst is gebonden aan deze toezegging op basis van de situatie zoals wij die hebben beschreven aan hen.

Ruling verzoek

Vooroverleg / ruling verzoek voorziet in een behoefte van veel particulieren en ondernemers door vooraf zekerheid te bieden over de fiscale gevolgen van de voorgenomen handelingen. De fiscale gevolgen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of buitenlands recht en belastingverdragen.

Ruling

Vooroverleg wordt ook wel een ‘ruling’ genoemd. Door zekerheid vooraf te krijgen kan er makkelijker voldaan worden aan de fiscale verplichtingen en geschillen en eventuele boetes voorkomen worden. Door het vooroverleg heeft de Belastingdienst namelijk al vooraf rechtszekerheid geboden.

Fiscale Analyse

Om daadwerkelijk een standpuntbepaling te verkrijgen via vooroverleg, dient het verzoek volledig te zijn qua feiten en omstandigheden en een duidelijke fiscale analyse te bevatten. In het vooroverleg dient dus zelf een standpunt ingenomen te worden, die door de inspecteur kan worden beoordeeld. Het standpunt moet voldoende onderbouwd zijn. Dit betekent dat de fiscale analyse uiteengezet dient te worden op basis van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het verzoek dient schriftelijk gedaan te worden en zoals wij zeggen op een “presenteerblaadje” aangereikt worden aan de belastingdienst. Belangrijk is dat de competente inspectie gevonden wordt voor de client.

Wij hebben goede contacten met de Belastingdienst en na het indienen van het verzoek hebben wij dan ook contact met de betreffende inspecteur om zo tot een passende standpuntbepaling te komen.

Conclusie vooroverleg / ruling verzoek belastingdienst

Ben je niet zeker van de fiscale gevolgen van jouw situatie of voorgenomen handelingen? Wil je een geschil en/of boete voorkomen met de Belastingdienst? Het is dan verstandig om in vooroverleg te treden met de Belastingdienst. Veel onderwerpen zijn niet eenduidig doordat er ook vaak jurisprudentie van toepassing is. Wij adviseren dan ook altijd om in vooroverleg te treden als zekerheid ontbreekt. Wij helpen u hier graag mee door een verzoek om een standpuntbepaling voor u op te stellen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

1 + 12 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .