085 0030140 info@mffa.nl

Door een recent verschenen besluit is het mogelijk dat inwoners van Nederland die werken in de Golfstaten een forse vermindering van de te betalen Nederlandse inkomstenbelasting kunnen verwachten. Het gaat om de landen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten. Het besluit is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 van toepassing. Het is raadzaam bezwaar te maken tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting van de jaren 2015 en 2016, mits de bezwaartermijn niet reeds is verstreken.

Toelichting

De Staatssecretaris van Financiën heeft per besluit dat op 13 september 2017 in werking is getreden goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belastingen mag worden toegepast. Dit geldt voor inwoners van Nederland die inkomen uit dienstbetrekking ontvangen voor werkzaamheden in de Golfstaten en aldaar belast mogen worden volgens het belastingverdrag. Het besluit is met terugwerkende kracht van toepassing op belastingjaren vanaf 2015.

Vóór dit besluit werd de verrekeningsmethode toegepast, waardoor effectief de Nederlandse tarieven van toepassing waren op inkomsten die in de Golfstaten zijn genoten. Het gevolg hiervan was dat de belastingdruk voor inwoners van Nederland hoger was dan voor lokale werknemers aldaar.

Met het besluit verdwijnt dit verschil en het (concurrentie)nadeel. Hierdoor worden inkomsten die volgens het belastingverdrag in de betreffende Golfstaat belast mogen worden tegen de geldende lokale tarieven (vaak 0%) belast in plaats van de Nederlandse tarieven die kunnen oplopen tot 52%

Gevolgen Praktijk

Voor de jaren 2015 en 2016 kan dit voor u een (forse) teruggaaf of vermindering opleveren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U heeft in 2015 en/of 2016 werkzaamheden uit dienstbetrekking verricht in landen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten;
  • U heeft voor deze werkzaam inkomen ontvangen die op basis van het belastingverdrag belast mogen worden in de betreffende Golfstaat;
  • U was in die periode inwoner van Nederland (binnenlands belastingplichtig); en
  • Er is nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting opgelegd of het is nog mogelijk om in bezwaar te gaan tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten over voorkoming dubbele belastingen met golfstaten of andere landen?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

6 + 3 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).