085 0030140 info@mffa.nl

Voorkoming dubbele belasting

MFFA Belastingadvies is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van personen op het gebied van internationaal belastingrecht.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

VOORKOMING DUBBELE BELASTING

De praktijk leert dat veel mensen niet voldoende op de hoogte zijn van dubbele belastingen en dat deze in veruit de meeste gevallen voorkomen kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor inwoners van Nederland, maar ook voor mensen die tijdelijk in Nederland verblijven of uit Nederland emigreren.

Als u in een ander land dan uw woonland werkzaamheden verricht of bezittingen aanhoudt zal het veelal zo zijn dat de betreffende landen hierover belasting willen heffen. Zonder verdere actie kan dit betekenen dat u dubbel belasting betaalt, oftewel u betaalt over hetzelfde inkomen meer dan één keer belasting.

Voorbeelden voorkoming dubbele belasting:

  • Voor uw werk verblijft u regelmatig in het buitenland.
  • U heeft een buitenlandse werkgever.
  • U onderneemt over de grens.
  • Er is buitenlands pensioen opgebouwd
  • U heeft een tweede huis of andere bezittingen in het buitenland.
  • U belegt in aandelen in een buitenlandse onderneming.
accounting services netherlands

Regelingen voorkoming dubbele belasting:

Van voorkoming dubbele belasting is sprake als heffingsbevoegdheden van twee landen elkaar (deels) overlappen met betrekking tot hetzelfde inkomen. Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten waarbij de heffing van belastingen is verdeeld om deze overlap tegen te gaan. Hierin zijn verschillende verdelingen vastgelegd die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van soort inkomen (o.a. loon, rente, (vermogens)winst, dividend) en soort belastingplichtige (o.a. natuurlijk persoon, lichaam).

Daarnaast gelden er nog specifieke regels voor bepaalde groepen.

Voor de volgende groepen belastingplichtigen gelden specifieke regels:

N

Werknemers

N

Zelfstandigen / freelancers

N

Gepensioneerden

N

Professoren, hoogleraren, docenten en onderzoekers

N

Grensarbeiders

N

Piloten en zeevaarders

N

Artiesten en beroepssporters

N

Investeerders

N

Ambtenaren

N

Gedetacheerden

N

Bestuurders en commissarissen

N

Ondernemingen

Opgemerkt moet worden dat de verdeling van heffingsrechten tussen landen sterk kan verschillen per verdrag.

Indien er sprake dreigt te zijn van dubbele belastingen en Nederland heeft geen verdrag gesloten met het betreffende land, dan biedt mogelijk het Nederlandse (eenzijdige) besluit ter voorkoming van dubbele belastingen uitkomst. In geval van de Nederlandse Antillen geldt de Belastingregeling voor het Koninkrijk.

Afsluitend – Voorkoming dubbele belasting

Ter voorkoming van dubbele belastingen zijn internationaal en nationaal regelingen tot stand gekomen. De inhoud van deze regelingen verschilt sterk. Een correcte beoordeling van de voor u geldende feiten en omstandigheden is daarom van uiterst belang.

Het is dan ook aan te raden tijdig advies in te winnen bij een fiscalist die gespecialiseerd is in internationaal belastingrecht, zodat u advies krijgt die past bij uw specifieke situatie.

Wilt u meer weten over voorkoming dubbele belasting?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

11 + 12 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .