085 0030140 info@mffa.nl

ABC Levering
Vereenvoudigde btw-regels

Voor vragen en opmerkingen omtrent de toepassing van de vereenvoudigde ABC levering kunt u contact opnemen met MFFA Belastingadvies.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

ABC LEVERING VEREENVOUDIGDE BTW-REGELS

Voor ondernemingen die binnen Europa goederen in- en doorverkopen en de levering aan hun cliënt laten verrichten door hun toeleverancier gelden onder voorwaarden vereenvoudigde btw-regels (ABC Levering / vereenvoudigde ABC-transacties). Niet alleen kan deze situatie zich voordoen tussen onafhankelijke derden, maar ook binnen een concern waarbij de verkoop via een separate entiteit wordt verricht.

In dit stuk willen wij ingaan op deze vereenvoudigde ABC-transacties in de btw aan de hand van een voorbeeld. Hierbij wordt tevens ingegaan op de aanvullende factuureisen en aangifteverplichtingen.

Voorbeeld ABC levering

De Duitse ondernemer A verkoopt een partij goederen aan de Nederlandse ondernemer B, die op zijn beurt de goederen doorverkoopt aan de Belgische ondernemer C. Ondernemer B heeft ondernemer A de opdracht gegeven de goederen direct te leveren aan ondernemer C in België. Het vervoer maakt derhalve onderdeel uit van de levering van A aan B.

$

Levering van A aan B

De levering van ondernemer A aan ondernemer B betreft een levering tussen EU-lidstaten, een intracommunautaire verwerving genaamd. De plaats waar deze met btw belast dient te worden is de plaats van aankomst, zijnde België. Ondernemer B krijgt een factuur van A met 0% btw en dient zich te registreren in België als btw-plichtige om aldaar zijn intracommunautaire verwerving aan te geven.
$

Levering van B aan C

De levering van B aan C betreft een binnenlandse levering in België aangezien B de goederen daar immers geleverd heeft gekregen van A, zoals hiervoor beschreven. Derhalve reikt B een factuur uit aan C met Belgische btw.
$

Vereenvoudigde ABC-levering

Onder voorwaarden is het mogelijk dat de levering van de Nederlandse ondernemer B aan C in Nederland wordt aangegeven. Zodoende kan de registratie van de Nederlandse ondernemer B in België achterwege blijven. In geval B reeds geregistreerd is in België levert dit geen voordeel voor hem op en zijn de vereenvoudigde regels ook niet van toepassing.
$

Uitwerking vereenvoudigde ABC Levering

 • B neemt de factuur die aan hem is uitgereikt door A niet op in de btw-aangifte.
 • B stuurt aan C een factuur zonder btw waarop het volgende vermeldt dient te worden:
  • Btw-identificatienummer van B
  • Btw-identificatienummer van C
  • De woorden: “intracommunautaire levering”
 • B neemt de factuur aan C op in zijn btw-aangifte als intracommunautaire levering en tevens in de opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP). In de ICP opgaaf vermeldt B het btw-identificatienummer van C.
 • C berekent zelf de Belgische btw en draagt zorg voor de afdracht van deze btw in België.
$

Voorwaarden vereenvoudigde ABC-transactie

 • Om de vereenvoudigde regels toe te mogen passen dient ondernemer B aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • B moet aan kunnen tonen dat de goederen van A zijn ingekocht met als doel ze door te verkopen aan C (bv. door middel van een offerte of contract).
  • B maakt met A de afspraak over het vervoer.
  • De goederen gaan van A rechtstreeks naar C in België.
  • Het betreft een transactie tussen drie ondernemers die elk in een verschillende EU-lidstaat een btw-identificatienummer hebben.
  • B is niet geregistreerd in het land van C (België).
  • B neemt de intracommunautaire levering aan C op in zijn btw aangifte en opgaaf ICP.

Meer informatie over Vereenvoudigde ABC transacties?

Voor vragen en opmerkingen omtrent de toepassing van de vereenvoudigde ABC levering kunt u contact opnemen met MFFA Belastingadvies. Tevens is het mogelijk een offerte aan te vragen voor het door MFFA Belastingadvies laten verzorgen van uw btw-aangifte en opgaaf-ICP. Mocht u andere fiscale vragen hebben, schroom dan ook niet contact met ons op te nemen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

15 + 15 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .