085 0030140 info@mffa.nl

Tijdelijke verhuur eigen woning

Recentelijk heeft Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan inzake tijdelijke verhuur eigen woning waarbij iemand tijdelijk geëmigreerd was en die de woning tijdens deze periode korte tijd had verhuurd. Vraag was of de woning na de verhuur opnieuw aangemerkt kon worden als eigen woning.

Tijdelijke verhuur eigen woning – casus

De casus over de tijdelijk verhuur eigen woning was als volgt. Een werknemer die door zijn werkgever voor een paar jaren naar het buitenland was uitgezonden had de eigen woning voor een korte tijd verhuurd waardoor de woning in box 3 terecht was gekomen. Omdat er sprake was van tijdelijke verhuur eigen woning mocht de eigenaar de woning na de verhuur opnieuw aanmerken als eigen woning voor box 1, waardoor de hypotheekrente aftrekbaar was.

Volledige Casus:
Een werknemer was van 2003 tot 2011 door zijn werkgever uitgezonden naar het buitenland. Gedurende deze periode heeft belanghebbende zijn woning in Nederland aangehouden. Voor een periode van ruim een jaar had de werknemer deze woning verhuurd. Voorafgaand aan de verhuurperiode was de had de werknemer de hypotheekrente afgetrokken in box 1. Tijdens de verhuurperiode viel de woning in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Na afloop van de verhuurperiode wenste de werknemer de hypotheekrente weer af te trekken in box 1.

De inspecteur wees dit af op grond van een letterlijke uitleg van artikel 3.111, lid 6 Wet IB 2001. Op grond van artikel 3.111, lid 6 Wet IB 2001 wordt onder een eigen woning in de zin van box 1 ook verstaan een woning die de belastingplichtige gedurende ten minste een jaar als eigen woning ter beschikking heeft gestaan en die sindsdien slechts tijdelijk ter beschikking staat. Voorwaarde daarbij is wel, dat de woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld. Omdat belanghebbende tijdens zijn verblijf in het buitenland de tijdelijke verhuur eigen woning had toegepast. vond de inspecteur op grond van de letterlijke tekst van artikel 3.111, lid 6 Wet IB 2001 dat de woning voor de gehele periode van belanghebbendes verblijf in het buitenland niet meer als eigen woning kon worden aangemerkt. De rechtbank wees deze strikt letterlijke interpretatie van artikel 3.111, lid 6 Wet IB 2001 door de inspecteur af.

De staatssecretaris van Financiën heeft tegen de uitspraak van de rechtbank sprongcassatie ingesteld.
Bron: Rechtbank Den Haag, nr SGR13/7712

Belang voor de praktijk bij emigreren:

Het is van belang indien u naar het buitenland emigreert (geheel of gedeeltelijk) en de eigen woning gaat verhuren, dat u in het huurcontract vastlegt dat de huurperiode in eerste instantie voor een jaar is. Ook moet opgenomen worden dat u in het buitenland verblijft en dat de intentie er is om terug te keren naar Nederlands (naar uw hoofdverblijf). Zodoende geeft u aan dat uw eigen woning nog daadwerkelijk als hoofdverblijf gezien moet worden, mocht het dan niet lukken om de woning te verhuren dan kunt u de gewoon weer gebruik maken van de hypotheekrente aftrek.

Meer info over tijdelijke verhuur eigen woning bij emigratie?

Wilt u meer info over de tijdelijke verhuur eigen woning voor als u gaat emigreren? Wij berekenen voor u wat het voordeligst is (verhuur of gebruik blijven maken hypotheekrente aftrek). Neem vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook op: +31 (0)85 00 30140

Tevens hebben wij een PDF brochure gemaakt over emigreren en wat te doen met de eigen woning.

U kunt ook informatie vinden op de websites van de belastingdienst of de sociale verzekeringsbank

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

9 + 11 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).