085 0030140 info@mffa.nl

Tweede huis buitenland fiscaal

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de waarde van een tweede woning in Zwitserland en de daarop rustende hypotheek afzonderlijk aan partners (een in Nederland wonend echtpaar) mochten worden toegerekend én -als daadwerkelijk sprake is van gescheiden toerekening- dat dit gevolgen heeft voor de berekening van de voorkoming van dubbele belasting van beide partners.

In deze procedure had het echtpaar ervoor gekozen dat voor het jaar 2006 de waarde van de woning exclusief tot de rendementsgrondslag (box 3) van de vrouw te rekenen en de hypothecaire lening exclusief tot de rendementsgrondslag van de man. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting 2006 van de vrouw ontstond een geschil met de inspecteur over de berekening van de voorkoming van dubbele belasting. De inspecteur meende dat een gescheiden toerekening van de woning en de daarmee verband houdende hypothecaire schuld niet mogelijk was en dat de hypothecaire lening ook tot de rendementsgrondslag van de vrouw behoorde. De zaak kwam uiteindelijk voor de Hoge Raad.

De Hoge Raad was van oordeel dat op basis van het oude (tot en met 2011 geldende) belastingverdrag met Zwitserland voor de berekening van de voorkoming van dubbele belasting van het box 3-inkomen van de vrouw geen rekening hoefde te worden gehouden met inkomensbestanddelen (de hypothecaire lening) die -door de haar en haar echtgenoot overeengekomen verdeling van de box 3-bestanddelen- niet behoorden tot de rendementsgrondslag van de vrouw. Ook de wettelijke bepaling over de toerekening van inkomensbestanddelen tussen (fiscale) partners schreef geen verplichte samentrekking van woning en schuld voor ten behoeve van de berekening van de voorkoming van dubbele belasting. Deze wettelijke bepaling leidde er ook toe dat de echtgenoot 4% van de hypothecaire lening als negatieve component tot zijn belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3-inkomen) in aanmerking mocht nemen.

Tweede huis buitenland meer info?

Wilt u meer info over een tweede huis buitenland? Neem contact op via ons contactformulier

Bron: Hoge Raad, 25-10-2013, nr. 12/02584.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

15 + 6 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).