085 0030140 info@mffa.nl

Tariefvoordeel meerdere BV’s – Holding structuur

Heeft u ondersteuning nodig bij het opzetten van meerdere BV’s (holdingstructuur)? Neem contact met ons op.

Meerdere BV’s tax advies

Tariefvoordeel meerdere BV’s – Holding structuur

Heeft u meerdere BV’s? Dan kunt u een tariefvoordeel genieten, blijkt uit de plannen voor de vennootschapsbelasting 2021 die het kabinet met Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. In het kort komt het erop neer dat er een holdingstructuur wordt opgezet waarbij de risico’s gespreid worden en aanspraak gemaakt kan worden op fiscale voordelen.
Uit de stukken blijkt dat het tarief voor BV’s van de eerste schijf omlaag gaat van 16,5 naar 15 %. Dit lage tarief geldt in 2021 voor winsten tot € 245.000. In 2022 wordt deze grens verhoogd naar € 395.000.

Maakt uw BV meer dan € 200.000 winst, dan betaalt uw BV in de tweede schijf 25 % belasting. Dit verschil van 10% (25% – 15%= 10%) kan zodoende hoog oplopen als u deze winsten niet verdeelt over meerdere BV’s.

holdingstructuur oprichten

Hoe kunt u er nu voor zorgen dat er een voordeel ontstaat met meerdere BV’s?

Dit kan worden gerealiseerd door een holdingstructuur op te richten waarbij de holding gehouden wordt door een Directeur-Grootaandeelhouder (dga). De holding BV houdt vervolgens een belang in een op te richten werkmaatschappij BV. Grote voordelen hiervan zijn:

  • Deze werkmaatschappij zal de rekeningen naar klanten versturen. Hierin wordt de onderneming gedreven en wordt de omzet en winst behaald die wordt uitgekeerd aan de holding.
  • In de werkmaatschappij zal niet veel excess cash zitten, waardoor er niet veel te verhalen valt voor schuldeisers en vermogen in de holding is ondergebracht.
  • Uitkeringen van de werkmaatschappij aan de holding BV zullen belastingvrij zijn en onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Tevens hoeft er geen dividendbelasting ingehouden te worden door de werkmaatschappij
  • Door middel van managementbetalingen is het mogelijk de winsten optimaal te verdelen tussen werkmaatschappij en holding BV en spreiding van winsten te realiseren
  • Personeel zal bij de werkmaatschappij op de loonlijst komen, zodat personeel geen excess cash kan opeten.
  • Verkoop van de onderneming (hier werkmaatschappij) waarbij de aandelen onder algemene titel overgaan naar koper, zullen bij de verkoper (hier holding) niet meteen tot een afrekenmoment leiden. Als gevolg hiervan komt de verkoopwinst in de holding terecht en kan er opnieuw geïnvesteerd worden vanuit de holding BV in mogelijk andere BV’s die onder de holding BV hangen.

Managementovereenkomst bij meerdere BV’s (holding structuur)

Van belang is dat beide BV’s (holding en werkmaatschappij) een managementovereenkomst opstellen waaruit blijkt wat de managementvergoeding zal worden voor de DGA. Van belang is dat er geen arbeidsovereenkomst van toepassing is, maar dat de DGA wordt ingehuurd. Dit is de sleutel tot een goede holdingstructuur. Indien dit niet goed is geregeld zal de Belastingdienst stellen dat er sprake is van een dienstbetrekking, waarbij er mogelijk meer belasting betaald moet worden. Een ander belangrijk aandachtspunt is de omzetbelasting en of dit op de managementvergoeding moet komen.

Conclusie voor de praktijk met meerdere BV’s (holding structuur)

Het fiscale voordeel en de beperking van aansprakelijkheid zijn de belangrijkste redenen om een holdingstructuur op te zetten. Er kan gespeeld worden met het fiscale tariefvoordeel. Ook het feit dat er geen dividendbelasting en inkomstenbelasting betaald hoeft te worden is natuurlijk erg prettig.

Heeft u op dit moment een eenmanszaak, dan adviseren wij om ongeveer in juli van een lopend jaar te beslissen of u met terugwerkende kracht een BV in wilt. Dit kan een timingsvoordeel opleveren (de keuze om in de eenmanszaak te blijven dan wel om te zetten naar holdingstructuur). Van belang is dat u de Belastingdienst voor 1 oktober hebt ingelicht (bij geruisloze omzetting).

Indien u werkt in het buitenland is het wellicht handig te overwegen om meteen een BV op te richten vanwege de mogelijkheid om gebruik te maken van de 183 dagen regeling. Er dient dan wel meer dan 183 dagen in één land fysiek aanwezig te zijn. Zodoende mag het buitenland heffen over deze dagen.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opzetten van meerdere BV’s? (holdingstructuur)

Wilt u graag weten of het verstandig is om meerdere BV’s op te richten via een holdingstructuur of om een tariefvoordeel te realiseren? Neem dan vrijblijvend contact op. Onze fiscalisten ondersteunen u graag bij het opstellen van managementovereenkomsten, het oprichten van BV’s via onze notaris, en bij het contact met de Belastingdienst met betrekking tot een verzoek voor geruisloze omzetting.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

1 + 7 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .