085 0030140 info@mffa.nl

Stamrecht BV uitkeren 2014

De stamrechtvrijstelling zal in 2014 worden afgeschaft. Voor bestaande aanspraken zal overgangsrecht gelden. Vanaf januari 2014 kan over het stamrechtkapitaal vrij worden beschikt waardoor stamrecht BV uitkeren slim is. Om opname te stimuleren geldt daarvoor een vrijstelling van 20% bij volledige afkoop in 2014. Hierdoor zakt het effectieve tarief van 52% tot 41,6% en 42% tot 33,6%. Om uit te rekenen of dit voordelig is, hebben wij een rekenmodel voor u. De stamrecht BV uitkeren ineens kan voordelig zijn voor de Zvw-bijdrage gezien de premiegrens (€50.583). Door de uitkering ineens voorkomt men spreiding waardoor in meerdere jaren Zvw-bijdrage verschuldigd zou zijn over een, in totaal, hoger bedrag.

Het gaat alleen om een stamrecht BV die zijn ontstaan door een ontslaguitkering. De zogenoemde gouden handdruk stamrechten.

20% vrijstelling 2014:

Als men in 2014 kiest voor afkoop kan de stamrecht BV vervolgens worden geliquideerd. Dit kan kostenbesparend werken. Let op: Het geld moet wel voor 15 november 2013 op een bankrekening staan van een bank. Gebeurt dit niet, dan kan men ook geen gebruik maken van de 20% vrijstelling in 2014.

Voordelen stamrecht BV

Door een ontslaguitkering of gouden handdruk te gieten in de vorm van een stamrecht BV, vindt uitstel van heffing plaats. Een dergelijk stamrecht BV mag worden ondergebracht bij een eigen opgerichte BV. De fiscale behandeling is vergelijkbaar met die van pensioen in eigen beheer (omkeerregel). Een stamrecht BV is hetzelfde als een periodieke uitkering. Hieraan worden minder eisen gesteld dan aan een lijfrente. Zo hoeft een periodieke uitkering niet vast en gelijkmatig te zijn. Bovendien hoeft er bij een uitgestelde periodieke uitkering geen kans op voor- of nadeel voor de verzekeraar te zijn.

Wij hebben een rekenmodel waarbij de kosten van de verzekeraar/bank worden vergeleken met de kosten van een eigen stamrecht BV. Dit wordt uitgedrukt in een kapitaalsontwikkeling. Verzekeraars berekenen hoge kosten bij een uitgestelde lijfrente. Bij een direct ingaande lijfrente worden veel lagere kosten berekend. Het rendement op direct ingaande lijfrenten ligt bij de beste aanbieders ongeveer 0,5% beneden het rendement op staatsobligaties. Dit impliceert dat bij een direct ingaande lijfrente een verzekeraar in de meeste gevallen voordeliger is dan een bv die in obligaties belegt.

Indien u gebruik wilt maken van de stamrecht BV uitkeren in 2014, kunt u contact opnemen met ons, door middel van het contact formulier.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

4 + 10 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).