085 0030140 info@mffa.nl

Sporters en Artiesten – belastingheffing

Voor sporters en artiesten gelden specifieke regels aangaande de belastingheffing over hun inkomen, waar hieronder nader op wordt ingegaan.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Sporters en Artiesten – belastingheffing

Voor sporters en artiesten, zoals toneelspelers, film-, radio- en televisieartiesten, musici Dj’s , en atleten, met wedstrijden en optredens in het buitenland kan het lastig zijn te bepalen in welk land zij belastingplichtig zijn over hun inkomsten (gages, prijzengeld en loon). In principe geldt dat het woonland belasting heft van zijn inwoners over hun gehele wereldinkomen. Echter, in vele gevallen is ook het land waar de werkzaamheden worden verricht (hierna bronland) gerechtigd belastingen te heffen over de daar gegenereerde inkomsten. Het is derhalve van belang te voorkomen dat een artiest of sporter zowel in woonland als in bronland over hetzelfde inkomen wordt belast.

Voor sporters en artiesten gelden specifieke regels aangaande de belastingheffing over hun inkomen, waar hieronder nader op wordt ingegaan.

$

Voorkoming dubbele belasting – sporters en artiesten

In de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten wordt het recht van belastingheffing van sporters en artiesten vaak toebedeeld aan het land waar men de activiteiten uitoefent (zogenaamde bronheffing). Een Nederlandse artiest die een optreden geeft in Duitsland is zodoende in Duitsland belastingplichtig over de inkomsten die wordt gegenereerd met dit optreden. Veelal vindt (bron)heffing plaats over de bruto-inkomsten (zonder aftrek van kosten), omdat de winst voor sporters en artiesten die slechts kort in het land aanwezig zijn moeilijk te bepalen is. Ter compensatie wordt een laag belastingtarief toegepast.

Zoals eerder opgemerkt betrekt Nederland als woonland het gehele wereldinkomen van zijn inwoners. Om te voorkomen dat de inkomsten die in het buitenland reeds belast zijn wederom worden belast in Nederland, wordt de bronbelasting met de Nederlandse belasting verrekend. Hierbij is van belang dat er genoeg ruimte is om de buitenlandse belasting met de Nederlandse belasting te verrekenen. De te verrekenen bronbelasting kan namelijk niet groter zijn dan hetgeen in Nederland over deze inkomsten belastbaar zou zijn. Het deel dat als gevolg hiervan niet kan worden verrekend kan wel worden doorgeschoven naar volgende belastingjaren. In praktijk resulteert dit echter toch vaak in (deels) dubbele belastingen.

Om deze dubbele belastingen te voorkomen is het noodzakelijk te bekijken of in het bronland mogelijkheden zijn om de bronbelasting te verlagen, bijvoorbeeld door middel van kostenaftrek en het doen van een normale aangifte tegen reguliere tarieven.

$

Uitzonderingen Sporters en artiesten

In enkele gevallen wordt het inkomen van sporters en artiesten niet in het bronland maar uitsluitend in het woonland belast. Dit kan het geval zijn voor sporters en artiesten die voor meer dat 50% worden gesubsidieerd. Van belang is dan wel dat een dergelijke bepaling is opgenomen in het belastingverdrag dat Nederland met het betreffende (werk/bron)land heeft gesloten.

Daarnaast kan het zo zijn dat de organisatie van grote evenementen, zoals het IOC, UEFA en FIFA, hebben bedongen dat bronbelasting achterwege blijft bij dergelijke evenementen.

$

Afsluitend

Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de belastingheffing inzake sporters en artiesten die in het buitenland actief zijn niet een doorsnee aangelegenheid is en waarbij verschillen in nationale en internationale regels een belangrijke rol spelen. Om dubbele belastingen te beperken is het aan te raden in een vroeg stadium uw fiscaal adviseur te raadplegen.

Daarnaast kunt u onder ander ook voor de volgende gerelateerde diensten bij MFFA Belastingadvies terecht:

  • 30% regeling (voor artiesten en sporters)
  • Opzetten van holdingstructuur
  • Belastingoptimalisatie
  • Tax planning
  • Overig (grensoverschrijdend) belastingadvies

Wilt u meer weten over belastingheffing voor sporters en artiesten?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

5 + 4 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .