085 0030140 info@mffa.nl

Sparen in een Nederlandse BV

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Sparen in een Nederlandse BV

Belastingheffing over vermogen in Nederland, ook wel vermogensrendementsheffing genaamd, is een veelbesproken heffing gericht op het heffen over het inkomen uit sparen en beleggen. Bij deze heffing wordt om praktische redenen ervan uitgegaan dat een bepaald rendement wordt behaald op het vermogen dat u op 1 januari van het jaar in bezit heeft. De heffing is onderwerp van veel kritiek geweest daar deze forfaitaire rendementen vanaf de kredietcrisis veelal niet haalbaar bleken. Men teerde dus in of moest grotere risico’s nemen in de jacht op rendement. Voor vermogenden met een laag risicoprofiel, waaronder mensen wiens pensioenleeftijd in zicht komt, is er echter nog een ander alternatief: de spaar BV.

Dit artikel kan interessante zijn voor personen met vermogens in binnenland en/of buitenland, waaronder terugkerende expats, en voor personen met Nederlands vastgoed in box 3. Hieronder trachten wij een beeld te geven van zowel de voordelen als ook de bijkomende kosten van een spaar BV.

$

Box 3 vermogensrendementsheffing

Vanaf 2017 kent box 3 meerdere schijven. De volgende tarieven en schijven zijn van toepassing (cijfers 1 januari 2018):

Voor vermogen van meer dan Maar niet meer dan Geldt een forfaitair rendement van Dat wordt belast tegen een tarief van Resulterend in een effectieve heffing van
€ 0 € 70.800 2,017% 30% 0,605%
€ 70.800 € 978.000 4,326% 30% 1,298%
€ 978.000 5,380% 30% 1,614%

Tabel 1: Box 3 op basis van wetgeving geldend op 1 januari 2018

Naast de indeling in drie schijven is het heffingvrij vermogen verhoogd (per 1 januari 2018 naar € 30.000), waardoor bovenstaande tarieven gaan gelden voor vermogens boven dit drempelbedrag. Voorgaande leidt tot een lagere belastingheffing dan onder het oude regime (vóór 2017) voor vermogens tot circa €600.000. Voor vermogens vanaf dit bedrag neemt de belastingdruk onder de regels van 2018 marginaal toe.

$

De Nederlandse BV

Een BV wordt in tegenstelling tot natuurlijke personen belast tegen gerealiseerd inkomen op vermogen, zoals rente en dividend. Daarnaast gelden lagere belastingtarieven en zijn verliezen aftrekbaar. Verliezen kan de BV bijvoorbeeld behalen indien de BV aandelen heeft gekocht en tegen een lager bedrag weer van de hand heeft gedaan. Kosten, zoals bankkosten en transactiekosten, maar ook administratie en advieskosten zijn teven aftrekbaar.

De belastbare winst van de BV wordt als volgt belast:

Belastbaar bedrag Tarief
Tot en met € 200.000 20%
Meer dan € 200.000 25%

Tabel 2: Tarieven vennootschapsbelasting 2018

Een BV brengt ook enkele (aftrekbare) kosten met zich. Een BV dient te worden opgericht bij de notaris. Deze stelt een oprichtingsakte op waarin onder andere wordt opgenomen hoeveel vermogen als kapitaal in de BV wordt gestort en hoeveel aandelen er worden uitgegeven. Een BV staat daarnaast geregistreerd in het handelsregister van de KvK. Een BV is verlicht jaarlijks een jaarrekening in te dienen bij de KvK. Tevens dient er jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend voor de resultaten van de BV. Bij uitkering van winsten aan de aandeelhouder(s) dient aangifte dividendbelasting te worden gedaan, mist de dividendbelasting niet wordt afgeschaft. Voor een eventuele uitkering van kapitaal (niet winst!) dient de notaris een statutenwijziging door te voeren.

$

Sparen in de BV

Door uw vermogen als kapitaal in te brengen in de BV hoeft dit vermogen niet meer te worden aangegeven in box 3, waardoor de vermogensrendementsheffing wordt voorkomen. De BV vormt voor de aandeelhouder een aanmerkelijk belang (box 2). De inkomsten uit aanmerkelijk belang (dividenden, winst bij verkoop van BV) worden belast tegen 25%. Door ervoor te kiezen om de winsten in de BV te laten zitten kan deze belasting worden uitgesteld. Mocht u geld nodig hebben uit uw BV dan kunt u kiezen voor een lening. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een (eigen) woning.

Of het voordeliger is om te sparen in een BV is voornamelijk afhankelijk van het werkelijk behaalde rendement. Indien het werkelijk behaalde rendement hoger is dan 4,3% (vermogens tot circa 1 mln) of 5,4% (vermogens vanaf circa 1 mln) dan kan ervan worden uitgegaan dat sparen in box 3 gunstiger is dan de oprichting van een spaar BV.

Met de huidige lage spaarrente worden rendementen van boven de 4,3% of 5,4% niet behaald op spaargeld. Dit kan ook het geval zijn voor beleggingen en vastgoed.

Voorbeeld € 500.000 vermogen 1% rente

Box 3
In box 3 resulteert een vermogen van € 500.000 op 1 januari 2018 in een belasting van € 5.634.

Spaar BV
Indien gebruik wordt gemaakt van een spaar BV dan wordt een inkomen gegenereerd van € 5.000 (1% van € 500.000). Kosten voor oprichting en onderhoud van de BV komen uit op circa € 3.000. Als ervan wordt uitgegaan dat de behaalde winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) dan resulteert dat in de volgende belastingen:

  • Vennootschapsbelasting BV: (€ 5.000 – € 3.000) * 20% = € 400
  • Inkomstenbelasting (box 2): (€ 5.000 – € 3.000 – € 400) * 25% = € 400

De totale kosten van een BV komen hierdoor uit op € 3.800, € 800 aan belasting vermeerderd met € 3.000 aan oprichtings- en onderhoudskosten.

Conclusie
Door € 500.000 aan vermogen dat 1% per jaar rendeert in een spaar BV te houden wordt een voordeel behaald van € 1.834 op jaarbasis (€ 5.634 – € 3.800).

 

Voorbeeld € 1.000.000 vermogen 1% rente

Box 3
In box 3 resulteert een vermogen van € 1.000.000 op 1 januari 2018 in een belasting van € 12.123.

Spaar BV
Indien gebruik wordt gemaakt van een spaar BV dan wordt een inkomen gegenereerd van € 10.000 (1% van € 1.000.000). Kosten voor oprichting en onderhoud van de BV komen uit op circa € 3.000. Als ervan wordt uitgegaan dat de behaalde winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) dan resulteert dat in de volgende belastingen:

  • Vennootschapsbelasting BV: (€ 10.000 – € 3.000) * 20% = € 1.400
  • Inkomstenbelasting (box 2): (€ 10.000 – € 3.000 – € 1.400) * 25% = € 1.400

De totale kosten van een BV komen hierdoor uit op € 5.800, € 2.800 aan belasting vermeerderd met € 3.000 aan oprichtings- en onderhoudskosten.

Conclusie
Door € 1.000.000 aan vermogen dat 1% per jaar rendeert in een spaar BV te houden wordt een voordeel behaald van € 6.323 op jaarbasis (€ 12.123 – € 5.800).

$

Waarom zou u voor MFFA kiezen?

Wij worden door onze klanten aanbevolen vanwege:

  • Onze kennis op het gebied van boekhouden;
  • Onze vaste prijs afspraken;
  • Onze fiscale kennis (er kijkt bij belastingaangiften altijd een fiscalist mee);
  • Wij denken pro-actief met u mee.

Meer informatie over Sparen in een Nederlandse BV?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier.
Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op +31 (0)20 2615615.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

15 + 14 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .