085 0030140 info@mffa.nl
Voor piloten in een drielanden situatie is het veelal niet direct eenduidig vast te stellen in welk land inkomstenbelasting is verschuldigd. Indien men woont in Nederland, opstapt bij een buitenlandse luchthaven en internationale vluchten uitvoert voor een maatschappij gevestigd in een derde land, kan worden afgevraagd welk land of welke landen het heffingsrecht hebben en mogen uitoefenen op basis van nationale en internationale fiscale wet- en regelgeving.

Casus – piloten drielanden situatie

In een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 23 december 2016 is meer duidelijkheid gekomen op welke manier bepaald moet worden waar heffing dient plaats te vinden inzake piloten. Het ging in de betreffende casus om een Nederlandse piloot die gestationeerd was in Italië en werkzaam was voor een maatschappij gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

De rechtbank concludeerde dat de piloot in Italië belast dient te worden inzake zijn inkomen uit dienstbetrekking aldaar. Reden hiervoor was dat de werkelijk leiding van de maatschappij waarvoor de piloot werkzaam was noch in Nederland noch in Italië was gevestigd. Hierdoor zijn de regels specifiek gericht op de verdeling van heffingsbevoegdheden over inkomen van piloten in het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen tussen Nederland en Italië niet van toepassing. Gevolg is dat de piloot wordt beschouwd als een reguliere werknemer, waarvoor de hoofdregel geldt dat het werkland mag belasten.

Afsluitend piloten belastingadvies

Door bovenstaande uitspraak is er meer duidelijkheid ontstaan omtrent de belastingheffing van piloten in driehoeksituaties. Het biedt een handvat dat afhankelijk is van de feiten en omstandigheden waarbij mogelijke fiscale risico’s beperkt worden.

Bent u piloot en heeft u fiscale vragen of wilt u ondersteuning met de aangifte Inkomstenbelasting? neem dan kan contact op met MFFA Belastingadvies.

Wat kunnen wij voor piloten betekenen?

  • Tax planning en uitzoeken welke landen gunstig zijn bij emigratie
  • Coördinatie met buitenlandse belastingadviseur
  • Belastingadvies wat te doen met de eigen woning?
  • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting, migratie aangifte (m-biljet)
  • Invullen en indienen Lbb 20 verklaring (vrijstelling inhouding LB)

Zie ook ons artikel inzake piloten en belastingplanning

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

4 + 5 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).