Opgaaf Wereldinkomen – emigratiejaar

Ontvang u zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kind gebonden budget en woont u in het buitenland of bent u geëmigreerd?

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

OPGAAF WERELDINKOMEN – EMIGRATIEJAAR

Ontvang u zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kind gebonden budget en woont u in het buitenland of bent u geëmigreerd? Om uw definitieve toeslag vast te stellen heeft de Belastingdienst uw wereldinkomen nodig. Uw wereldinkomen is het inkomen dat u in of vanuit Nederland heeft, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw looninkomsten of vermogen in een ander land dan Nederland).

U bent verplicht uw wereldinkomen door te geven. Doet u dat niet dan stopt de Belastingdienst de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen. Het is wel mogelijk om de Belastingdienst te vragen om uitstel. Dit kan handig zijn in het geval de gegevens van het inkomen of aftrekpost nog niet allemaal binnen zijn.

$

Hoe geeft u uw wereldinkomen op?

Uw wereldinkomen geeft u door met het formulier ‘Opgaaf Wereldinkomen’. U krijgt dit formulier toegestuurd door de Belastingdienst. Heeft u een partner? Dan ontvangt uw partner zelf een opgaaf.

Let op: met het formulier ‘Opgaaf Wereldinkomen’ doet u geen aangifte voor inkomstenbelasting, de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

$

Wat gebeurt er met uw opgaaf wereldinkomen?

De Belastingdienst stelt uw wereldinkomen vast. U ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking “niet in Nederland belast inkomen”, NINBI. Controleer de beschikking goed, want hoewel dit niet direct tot belastingheffing leidt, zorgt een te hoog inkomen wel voor lagere toeslagen.

Meer weten over onze fiscale diensten?

Wilt u ondersteuning met het invullen van het wereldinkomen formulier? Neem dan contact met ons op door middel van ons contactformulier. Wij zullen dan de fiscale kansen en mogelijkheden met u doornemen. Bellen kan ook binnen Nederland op  (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op  +31 (0)20 2615615.

Voor de volledigheid kunt u ook de website van de Belastingdienst bekijken.