085 0030140 info@mffa.nl

Ontslagvergoeding internationaal

Wilt u meer informatie over een ontslagvergoeding grensoverschrijdend of bent u op dit moment in onderhandeling?

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Ontslagvergoeding internationaal

Een ontslagvergoeding vanuit een internationale perspectief kan een lastige aangelegenheid zijn. Indien een werknemer grensoverschrijdend heeft gewerkt en de werkgever betaalt een ontslaguitkering aan de werknemer doemt de vraag op welk land belasting mag heffen over de ontslagvergoeding en over welk deel. Omdat het belastingtarief in het buitenland vaak gunstiger is dan in Nederland, is het beter om dit te laten belasten in het buitenland. Hiervoor dient het buitenland wel heffingsbevoegdheid te zijn.

Aangezien iedere persoonlijke situatie weer anders is en de feiten en omstandigheden anders uitgelegd kan worden, raden wij u aan contact op te nemen met een fiscaal jurist indien u tegen een internationale beëindigingsvergoeding aanloopt dan wel gaat werken in het buitenland.

Ontslagvergoeding – heffingsbevoegdheid

De fiscale behandeling van ontslagvergoedingen op internationaal gebied is op dit moment aan veel wijzigingen onderhevig. Op 15 juli 2014 is de update van het OESO-commentaar aangenomen, ten aanzien van beëindigingsvergoedingen in grensoverschrijdende situaties. 

Hoe de verdeling tussen landen dient plaats te vinden zal hieronder uitgelegd worden, van belang daarbij is hoe de ontslagvergoeding gezien wordt:

$

Ontslaguitkeringen (algemeen)

Het heffingsrecht over een algemene ontslagvergoeding komt op grond van het nieuwe commentaar van artikel 15 OESO, toe aan het land waar de dienstbetrekking werd uitgeoefend ten tijde van de beëindiging van de dienstbetrekking. Dit is ongeacht waar de werknemer in de jaren voorafgaand aan de beëindiging van de dienstbetrekking de werkzaamheden heeft verricht. Mochten feiten en omstandigheden anders uitwijzen dan kan uiteraard een andere mening zijn toegedaan. In de praktijk moet uitwijzen hoe dit zal zijn waardoor vooroverleg met de Belastingdienst noodzakelijk is om discussies te vermijden. Bovenstaande is niet in lijn met de richtlijnen opgesteld door de Hoge Raad op basis van de ’11 juni arresten’. In deze arresten stelde de Hoge Raad dat ten aanzien van een ontslagvergoeding deze verband houdt met de uitoefening van de dienstbetrekking waarbij tevens aan twee voorwaarden voldaan dient te zijn, namelijk de referentieperiode en doorbelasting van de kosten.
$

Gardenleave

Op moment dat een werknemer een vergoeding of verlaagd loon krijgt voor een transitieperiode tot aan het einde van het arbeidscontract, hoeft er vaak niet meer gewerkt te worden (vrijgesteld van werk). Op grond van het nieuwe OESO commentaar dient deze periode toegerekend te worden aan het land waar de werknemer zou hebben gewerkt als hij de werkzaamheden zou hebben voortgezet. Dit is dus vaak het land waar hij werkte ten tijde van beëindiging.

Ook Gardenleave blijkt niet in lijn met de richtlijnen van de Hoge Raad opgesteld op basis van de 11 juni 2004 arresten. Hier gaf men aan dat gardenleave behandeld diende te worden als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking waarbij er dus naar het arbeidsverleden werk gekeken.

$

Regulier loon

Uit het nieuwe OESO commentaar blijkt dat als uitgangspunt geldt bij ontslagvergoedingen dat er gekeken moet worden naar de feiten en omstandigheden. Het regulier loon wat betaald is voor het ontslag moet worden toegerekend aan het land waar de werkzaamheden werden verricht.
$

Overige ontslagvergoedingen

Hierboven hebben wij er drie ontslagvergoedingen in internationaal verband beschreven, echter er zijn uiteraard meer, namelijk:

 • Schadevergoedingen vanwege onrechtmatig ontslag
 • Non-concurrentiebeding
 • Vergoeding voor niet ontvangen uitgesteld loon
 • Pensioenbijdragen
 • Ongeval of arbeidsongeschiktheid betalingen
 • Compensatie voor tantièmes, provisie en bonussen
 • Vergoeding van niet gebruikte verlofdagen

Wat kan MFFA Belastingadvies voor u betekenen?

In een ontslagprocedure kunnen wij het volgende betekenen voor individuen en bedrijven:

 • Bepaling welk land mag heffen over de ontslagvergoeding
 • Fiscale afstemming met de Nederlandse fiscus
 • Fiscaal optimaal mogelijk inrichten
 • Voeren van de onderhandelingen vanuit fiscaal perspectief
 • Maken van fiscale berekeningen

Meer informatie over ontslagvergoeding in een internationaal verband?

Wilt u meer informatie over een ontslagvergoeding grensoverschrijdend? of bent u op dit moment in onderhandeling? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op +31 (0)20 2615615.

Zie ook de website van de Belastingdienst.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

12 + 9 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .