085 0030140 info@mffa.nl

Belasting middelen – middeling

Belasting middelen is de manier om geld te verdienen met betaalde belasting uit het verleden. Een regeling in de Inkomstenbelasting die vaak wordt vergeten, maar die veel geld kan opleveren is middeling van inkomen. Als u een sterk wisselend Box 1-inkomen heeft gehad in 3 aaneengesloten kalenderjaren, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor belasting middelen. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld het ontvangen van een ontslagvergoeding in een jaar (een piekjaar qua inkomsten), gevolgd door een jaar met minder inkomsten of een freelancer die jaarlijks een sterk wisselend inkomen heeft. Ook mensen die gestopt zijn met werken of juist weer begonnen zijn met werken, komen vaak in aanmerking voor middeling.

Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen op basis van het gemiddelde inkomen over die 3 jaren.

Belasting middelen – Voorwaarden:

 • U moet definitieve aanslagen (geen voorlopige!) hebben ontvangen over de jaren waarover u wil middelen.
 • U was gedurende de periode van het hele middelingstijdvak binnenlands belastingplichtig in Nederland, of u was buitenlands belastingplichtige maar behaalde 90% of meer van uw Box 1-inkomen in Nederland.
 • Het middelingstijdvak mag niet overlappen met een ander middelingstijdvak.
 • Het verzoek tot middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden en 6 weken na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag van de jaren waarover u wil middelen.
 • Negatieve Box 1-inkomens (vanwege verliezen uit onderneming of anderszins) worden voor toepassing van de middelingsregeling op € 0 gesteld.

Belasting middelen – Wie komen er voor in aanmerking?

 • iemand met een inkomenspiek in een bepaald jaar;
 • Studenten die na afronding van de studie met hun eerste baan beginnen;
 • iemand die een verlies heet geleden op een tbs-vordering;
 • een ondernemer met sterk fluctuerende winsten;
 • een ondernemer die zijn onderneming staakt;
 • realiseren verkoopwinst tbs-pand;
 • ontvangst van een ontslaguitkering;
 • ontvangst afkoopsom alimentatie;
 • realiseren van een belast rentebestanddeel in een kapitaalverzekering eigen woning

Belasting middelen – middeling: voorbeeld:

– Piet heeft zijn definitieve belastingaanslag over 2002 pas in 2007 ontvangen omdat hij eerst bezwaar had aangetekend. Hij kan nu tot en met 2010 middeling aanvragen over een tijdvak waar het jaar 2002 onderdeel van uitmaakt.
– Riekje ontvangt haar definitieve aanslag altijd een half jaar na de aangifte. Ze wil in 2009 middeling aanvragen over 2002, 2003 en 2004. Dat kan echter niet, omdat ze de laatste aanslag (die over 2004) in oktober 2005 heeft gehad, en dat is meer dan drie jaar geleden.

Meer info over belasting middelen?

Wilt u meer info over belasting middelen of wilt u belasting middelen over de jaren dat u gezien werd als buitenlands belastingplichtig? Neem contact op via ons contactformulier.

Bron: Belastingdienst, zie hier voor meer info.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

1 + 1 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).