085 0030140 info@mffa.nl

Innovatiebox Agentschap – Uitstel evaluatie

De innovatiebox zou in eerste instantie geëvalueerd worden in 2013 om vast te stellen of de innovatiebox doelmatig is in ondersteuning van innovatie. Echter, de Staatssecretaris heeft  aangegeven dit uit te stellen tot 2015 omdat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn.

Innovatiebox Agentschap– definitie
De innovatiebox is een fiscale tool ter stimulering van innovatie. Het houdt kort gezegd in dat voor zelf ontwikkelde immateriële activa (met name octrooien) kan worden gekozen voor een speciaal fiscaal regime, waardoor de voordelen uit deze activa belast zijn tegen een effectief tarief van 5%. Met de innovatiebox regeling wil Nederland proberen een fiscaal aantrekkelijk land te worden op gebied van innovatie.

Brief Staatsecretaris

De staatssecretaris heeft door middel van een brief een schatting gegeven van het aantal gebruikers van de innovatiebox en de kosten van dat gebruik. Verwachting is dat in 2011 het aantal gebruikers zal groeien van 936 naar circa 1300. Hiermee is een kostenpost (derving van belastinginkomsten) gemoeid van 345 miljoen euro in 2010 en zo’n 567 miljoen euro in 2011. Precieze cijfers over 2011 zijn nog niet bekend, omdat de aangifte vennootschapsbelasting doorgaans 1 à 2 jaar na afloop van het boekjaar wordt ingediend. Derving van belastinginkomsten als gevolg van de innovatiebox is structureel overigens begroot op 625 miljoen euro. De staatssecretaris gaat er dan ook vanuit dat de regeling nog in de opstartfase zit en het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen.

Praktijk

Voor MKB ondernemers bestaat er ook de mogelijkheid om de innovatiebox aan te vragen. Let erop dat u geconfronteerd kan worden met bijzondere situaties, dit vergt specifieke fiscale kennis. In dat geval is het verstandig een fiscale adviseur te raadplegen.

Bron: Brief SS – 28 juni 2013

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

8 + 5 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).