085 0030140 info@mffa.nl
Heeft u geld op een buitenlandse bankrekening staan? Echter heeft u hierover nooit aangifte gedaan in Nederland? Dan is het nu tijd om schoon schip te maken door gebruik te maken van de tijdelijk versoepelde inkeerregeling die geldt tot 1 juli 2014.

Ook bij inkeer buiten de 2-jaarstermijn wordt de boete gematigd tot nihil. De inkeer mag op 2 september 2013 nog niet hebben geleid tot een onherroepelijk vaststaande boetebeschikking. Tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 geldt de hierboven genoemde matiging tot 10% van het wettelijk maximum weer en vanaf 1 juli 2015 zal deze worden verhoogd naar 20% van het wettelijke maximum, ofwel 60%. De matiging in andere gevallen zal van 30% worden verhoogd naar 60% van het wettelijk maximum (180%). Het ministerie geeft hiermee een impuls aan zwartspaarders die vanwege de geïntensiveerde informatie uitwisseling toch al aan het overwegen waren schoon schip te maken.

Reactie belastingdienst inkeerregeling

“Zwartspaarders doen er goed aan zich te melden bij de fiscus door middel van de inkeerregeling. De Belastingdienst kan straks tot 12 jaar terug aanslagen en boetes opleggen bij zwartspaarders en fraudeurs. Mensen die zichzelf melden voor 1 juli volgend jaar op grond van de inkeerregeling, ontlopen de boete. Daarna is het klaar met de coulance”, aldus de staatssecretaris.

Wat te doen bij de vrijwillige inkeerregeling?

Voor het ontlopen van de boete moet de belastingplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte doen, dan wel (uitdrukkelijk en schriftelijk) juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekken, voordat hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Dit geldt zowel voor aanslagbelastingen als aangiftebelastingen.
Dankzij het gewijzigde verdrag met Zwitserland, kan Nederland alle informatie opvragen die betrekking heeft op de periode na 1 maart 2010. Dit overruled zelfs het Zwitserse bankgeheim. Zwitserland zal echter niet automatisch
en/of spontaan informatie verstrekken waardoor Nederlanders met een Zwitserse bankrekening weinig te vrezen hebben. Uiteraard blijft er het risico bestaan dat een frauderende werknemer gegevens aan belastingautoriteiten verkoopt.

Wilt u ondersteuning bij de inkeerregeling?

Wilt u gebruik maken van de inkeerregeling tot 1 juli 2014, omdat u bijvoorbeeld geld op een bankrekening heeft staan in landen als de US, Zwitserland, België, Oostenrijk, Luxemburg of Liechtenstein, en wilt u ondersteuning zodat u niet tegen verrassingen aanloopt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. U kunt ons ook bellen op 085 00 30140

Voor de volledigheid kunt u ook de website van de Belastingdienst bekijken

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

12 + 8 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).