085 0030140 info@mffa.nl

De Hoge Raad heeft besloten om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof over inhouding dividendbelasting. De vraag was of de Nederlands Inkomstenbelasting en de belastingdruk hierop tot vragen zou leiden als je dit gaat vergelijken met niet-ingezetenen  een ingezeten in Nederland. Met name gaat het om de vraag of niet-ingezetenen ongunstiger worden behandeld dan ingezetenen, hetgeen strijd kan opleveren met de vrijheid van kapitaalverkeer in de Europese Unie.

Inhouding dividendbelasting – casus:

Belanghebbende, X, die de Nederlandse nationaliteit heeft en in België woont, houdt 2,1% van de aandelen in het Nederlandse A bv. In 2007 ontvangt X dividend, waarop ruim € 16.000 aan inhouding dividendbelasting plaatsvindt. Verder moet X nog bijna € 23.000 aan Belgische Personenbelasting betalen over het netto dividend. Er vindt geen verrekening plaatst met het Nederlandse dividend. X stelt dat er sprake is van strijd met het EU-recht. Rechtbank Breda oordeelt dat er sprake is van een beperking van de vrijheid van kapitaalverkeer. Omdat X ongunstiger wordt behandeld dan een binnenlands belastingplichtige, verleent de rechtbank een teruggaaf van € 527 aan X. De rechtbank houdt er hierbij rekening mee dat X, als zij binnenlands belastingplichtige was geweest, € 15.579 aan vermogensrendementsheffing had moeten betalen. Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat er sprake is van een beperking van de vrijheid van kapitaalverkeer. Een en ander leidt er volgens het hof niet toe dat X recht heeft op teruggaaf van het volledige bedrag aan betaalde dividendbelasting. Volgens het hof heeft X recht op teruggaaf van het verschil tussen de ingehouden dividendbelasting en de theoretisch verschuldigde vermogensrendementsheffing. Het hof kent aan X een teruggaaf van € 527 toe.

De Hoge Raad oordeelt dat het stelsel van de Nederlandse IB, bij een vergelijking van de effectieve Nederlandse belastingdruk op dividenden genoten door respectievelijk een niet-ingezetene en een ingezetene, tot vragen leidt. Deze vragen vormen voor de Hoge Raad aanleiding om prejudiciële vragen aan het HvJ EU te stellen. De Hoge Raad houdt de zaak aan totdat het HvJ EU uitspraak heeft gedaan.

Meer info over inhouding dividendbelasting?

Loopt u tegen vragen aan bij inhouding dividendbelasting over uitgekeerde dividenden? Neem vrijblijvend contact met ons via ons contactformulier. U kunt ook met ons bellen op 085 00 30140

Kijk op de Belastingdienst website voor info over inhouding dividendbelasting.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

1 + 7 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).