085 0030140 info@mffa.nl
Geplaatst op 09-07-2013 

Indienen aangifte Inkomstenbelasting 2012

Voor 1 september 2013 dient u de aangifte Inkomstenbelasting 2012 ingediend te hebben indien u uitstel heeft gekregen. Uitgangspunt is dat u de aangifte inkomstenbelasting ieder jaar indient voor 1 april echter u kan zelf uitstel aanvragen. Let erop dat u dit voor 1 september 2013 doet. De Belastingdienst kan boetes opleggen.

Aangifte Inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen uitstel

Uitstel aanvragen voor de aangifte IB/PVV kan voor sommige mensen handig zijn om welke reden dan ook. Wij kunnen u hiermee bijstaan doordat wij een speciale regeling hebben afgesloten met de Belastingdienst, de zogenaamde “becon regeling”. Indien u geen uitstel aanvraagt en u dient te laat in dan mag de Belastingdienst boetes op gaan leggen die hoog kunnen uitvallen. Deze boetes kunnen verhoogd worden indien het niet de eerste keer is dat u de aangifte te laat indient.

Uitstel regeling IB/PVV (“becon regeling”)

Uitstelregeling IB/PVV houdt in dat u de aangifte IB/PVV later mag indienen. Als u onder onze uitstelregeling valt (“becon regeling”), mag de aangifte een stuk later worden ingediend. Bijvoorbeeld u moet aangifte doen over het jaar 2012. Wij mogen deze aangifte uiterlijk 1 mei 2014 indienen bij de Belastingdienst.

Indien u bij ons onder de “becon regeling” valt adviseren wij wel om de gegevens per het einde van het jaar bij ons aan te leveren vanwege de drukte. Bj latere aanlevering (dus na 31 december) kunnen wij een tijdige indiening niet garanderen.

Uitstel aangifte IB/PVV tot 1 september

Uitstel aangifte IB/PVV tot 1 september kunt u krijgen indien u zelf uitstel aanvraagt bij de Belastingdienst, ook wel bijzonder uitstel genoemd. U krijgt dan bijvoorbeeld voor het aangifte jaar 2012 uitstel tot 1 september 2013.

Belastingrente

De belastingdienst garandeert indien u de aangifte voor 1 april indient u uiterlijk in juli bericht zult krijgen over uw aangifte IB/PVV. Wanneer de aangifte IB/PVV later wordt ingediend zult meestal binnen drie maanden bericht krijgen in de vorm van een aanslag. U betaald of ontvangt belastingrente wanneer de aanslag is opgelegd na 1 juli 2013.

Hieronder staan de tarieven per kwartaal:

  • Q1 2013: 3 %
  • Q2 2013: 3%
  • Q3 2013: %
  • Q4 2013: %

Heffingsrente

Er wordt heffingsrente (heet nu belastingrente) berekent indien er belasting betaald of ontvangen moet worden over eerdere jaar dan 2012. Deze wordt berekend vanaf 1 januari van het opvolgende jaar. De heffingsrente voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 is als volgt:

Q 1 2010: 2,5 % Q 1 2011: 2,5% Q 1 2012: 2,85%
Q 2 2010: 2,5 % Q 2 2011: 2,5% Q 2 2012: 2,3%
Q 3 2010: 2,5 % Q 3 2011: 2,75% Q 3 2012: 2,5%
Q 4 2010: 2,5 % Q 4 2011: 3% Q 4 2012: 2,5%

 

De rente die de belastingdienst betaald is hoger dan uw krijgt bij een bank. Hier kunt u zelfs slim op in spelen.

Aanvragen uitstel aangifte Inkomstenbelasting 2012

Als u in aanmerking wilt komen voor de uitstel van de aangifte Inkomstenbelasting /Premie Volksverzekeringen 2012,  neem dan contact met ons op via info@mffa.nl

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

5 + 12 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).