085 0030140 info@mffa.nl

Hoogleraren en docenten werkzaam in het buitenland

Wilt u meer weten over hoe hoogleraren en docenten belast worden omdat er sprake is van grensoverschrijdend werken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Hoogleraren en docenten werkzaam in het buitenland

Voor fiscaal inwoners van Nederland die werken over de grens geldt doorgaans de hoofdregel dat het werkland gerechtigd is om belasting te heffen over het inkomen dat zij met de buitenlandse werkzaamheden behalen. Voor hoogleraren en docenten hoeft deze regel echter niet op te gaan. Afhankelijk van het toepasbare belastingverdrag zijn zij belastbaar in Nederland tijdens hun verblijf in het buitenland.

Veelal betreft een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen waarbij Nederland partij is regels waarin het heffingsrecht met betrekking tot het inkomen van hoogleraren en docenten wordt toegewezen aan het woonland. Hieronder volgt een beknopte algemene benadering. Opgemerkt moet worden dat er verschillen bestaan tussen de verdragen. Het is derhalve raadzaam per casus het betreffende verdrag te raadplegen.

$

De regeling

Hoogleraren en docenten, zoals leraren aan een basisschool of middelbare school, die tijdelijk in het buitenland verblijven voor het geven van onderwijs of het doen van onderzoek, blijven in principe belast in Nederland. Er bestaat een mogelijk om de 30% regeling aan te vragen. Dit dient van geval tot geval bekeken te worden.
$

Duur

Het heffingsrecht zal ten hoogste gedurende twee jaren toekomen aan Nederland in plaats van het werkland. Wanneer deze termijn aanvangt is neergelegd in het verdrag. De tijdelijkheid van het verblijf is tevens relevant voor de vraag of men nog wel fiscaal inwoner van Nederland is. Bij emigratie is er geen sprake meer van tijdelijk verblijf en zal het buitenland en niet Nederland heffingsbevoegd zijn over de inkomsten.
$

Doel

Afhankelijk van het verdrag geldt de regeling alleen indien het doel van het verblijf betreft het geven van onderwijs of het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met uitzondering van het verrichten van onderzoek voor het persoonlijk nut. Het onderzoek dient verricht te worden met het oog op het algemeen belang. Het verrichten van onderzoek voor een commerciële instelling maakt hiervan geen onderdeel uit.
$

Vergoeding

De heffingsbevoegdheid van het woonland geldt echter alleen met betrekking tot de vergoeding die verkregen wordt voor de verrichte werkzaamheden als hoogleraar of andere docent. Het heffingsrecht omtrent vergoedingen die uit hoofde van andere activiteiten worden verkregen worden op basis van overige regels worden verdeeld.
$

Verschillen

Verdragen kunnen sterk verschillen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Soort onderwijsinstelling
  • Staat waaruit vergoeding afkomstig is
  • Verblijf op basis van uitnodiging.
$

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met bovenstaande is getracht u een algemeen beeld te geven van de fiscale benadering van het verblijven in het buitenland als hoogleraar of docent voor het geven van onderwijs of het verrichten van onderzoek. Ten gunste van de overzichtelijkheid zijn details achterwege gelaten.

Wij merken dat de volgende vragen vaak opdoemen:

  • Moet ik mij wel of niet uitschrijven
  • Welk land heeft de heffingsbevoegdheid?
  • Kan ik de 30% regeling toepassen
  • Waar bouw ik pensioen op als ik tijdelijk als professor ga werken in een ander land?
  • Zijn er mogelijkheden om de hypotheekrente te blijven aftrekken?

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe hoogleraren en docenten belast worden omdat er sprake is van grensoverschrijdend werken?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

8 + 4 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .