085 0030140 info@mffa.nl

Holdingstructuur oprichten

Wilt u meer info omdat u een holdingstructuur wilt oprichten vanuit de eenmanszaak of de BV wilt omzetten?

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Holdingstructuur oprichten

Er zijn verschillende redenen om als (DGA) aandeelhouder een holdingstructuur op te richten. Bij het opzetten van een holdingstructuur creëert men een holding BV met daaronder één of meer werk-BV’s. Vanuit de werk BV worden de ondernemingsactiviteiten ontplooid, terwijl de holding BV alleen maar de aandelen houdt. Meestal worden waardevolle activa ondergebracht in een aparte BV en de risicovolle activiteiten in de andere BV.

Waarom holding oprichten?

Onderneemt u vanuit een eenmanszaak en twijfelt u een holding op te richten? Of onderneemt u al vanuit één BV waarin alle bedrijfsactiviteiten zitten (met alle risico’s van dien) dan zult u na het lezen van dit stuk begrijpen waarom het beter is een holdingstructuur op te zetten.

$

Holding BV oprichten

De juridische route voor het tot stand brengen van een holdingstructuur bij omzetting van een eenmanszaak is de holding BV op te richten, waarbij deze tegelijkertijd de werk-bv opricht. De holding BV en werk-bv zullen vervolgens meteen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan gaan. De eenmanszaak wordt ingebracht in de holding BV. De holding BV brengt deze vervolgens in de werk-bv in (doorinbreng). Dit is vrijgesteld voor de overdrachtsbelasting.

Zie ook onze brochure omzetting eenmanszaak naar BV

$

Holding oprichten boven bestaande BV

De juridische route voor omzetting van één BV in een holdingstructuur kan als de DGA zijn onderneming inbrengt in een werk-BV. De DGA richt vervolgens een holding BV op. De holding BV verwerft alle aandelen van de werk-BV in het kader van een aandelenruil. Afrekening ter zake van het aanmerkelijk belang kan achterwege blijven. Vervolgens kunnen beide BV’s een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangaan.

$

Wanneer holdingstructuur?

Als belangrijkste regel kan gezegd worden dat een holdingstructuur zinvol kan zijn bij een reële verwachting van verkoop van de onderneming in combinatie met realisatie van meerwaarde (goodwill, meerwaarde pand) in de vorm van een aandelentransactie. Ook het afschermen van vermogen in de risicosfeer van de onderneming kan een motief zijn voor een holdingstructuur. Verder kan worden gewezen op het afzonderen van de lijfrenteverplichting in de holding, waardoor de afwikkeling in eigen beheer kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor artiest zal een holdingstructuur in de meeste gevallen niet zinvol zijn, omdat hij zijn onderneming niet zal kunnen verkopen.

$

Voordelen holding oprichten

Met een holding voorkomt u dat schuldeisers zich bij een financiële tegenslag kunnen verhalen op u in privé (bij eenmanszaak) of op het gehele vermogen van de BV (bij één BV). Zonder holdingstructuur bestaat het risico dat alles wat opgebouwd is verloren gaat.

Holdingstructuur voordelen

De holdingstructuur kent de volgende voordelen:

  • Spreiding van de financiële risico’s. Wanneer de werk-BV failliet gaat, dan worden de andere BV’s niet meegetrokken (tenzij er sprake is van bestuurlijk wanbeleid);
  • Belastingbesparing door het verdelen van winsten;
  • Belastingvrije winst overheveling van werk-BV naar holding BV (vanwege deelnemingsvrijstelling);
  • Verkoop/overdracht (delen) van de onderneming gaat makkelijker met holdingstructuur.

Fiscale Eenheid

In de holdingstructuur wordt vaak gebruik gemaakt van een fiscale eenheid. Dit betekent dat voor de vennootschapsbelasting (of omzetbelasting) de BV’s gezien worden als één belastingplichtige. Dit brengt voordelen (winsten en verliezen onderling verdelen) maar ook nadelen mee (iedere BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid).

Wilt u meer info over de holdingstructuur?

Wilt u meer info omdat u een holdingstructuur wilt oprichten vanuit de eenmanszaak of de BV wilt omzetten? Het creëren van een optimale holdingstructuur is maatwerk en moet van geval tot geval bekeken worden.

Neem contact op met onze fiscalisten via het contactformulier of bel 085 00 30140

Zie ook de website van de Belastingdienst voor meer info over een fiscale eenheid / holdingstructuur.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

8 + 15 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .