085 0030140 info@mffa.nl

Grensoverschrijdend werken ZZP-ers / freelancers

Wilt u meer weten over grensoverschrijdend werken als ZZP’er, freelancer of als DGA omdat u werkt in het buitenland of wilt u dat wij de accounting op ons nemen, neem dan contact met ons op

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Grensoverschrijdend werken zzp-ers / freelancers

Zelfstandige beroepsbeoefenaars, ZZP’ers of freelancers die werken in het buitenland kunnen in veel gevallen te maken krijgen met buitenlandse en internationale belastingregels. Dit kan al het geval zijn als een afnemer of opdrachtgever net aan de andere kant van de Nederlandse grens woont. Omdat deze regels een grote impact kunnen hebben op de ondernemer en zijn of haar onderneming, hebben wij hieronder een kort overzicht van de mogelijke internationale fiscale aspecten opgesteld. Doel hiervan is de ondernemer te informeren, zodat er vroegtijdig op fiscale problemen ingespeeld kan worden.

Wij merken uit de praktijk dat ZZP’ers en freelancers bij grensoverschrijdend werken tegen de volgende fiscale vragen aan lopen:

 • Is er een vaste inrichting in het buitenland?
 • Welk land mag heffen over mijn inkomsten?
 • Wat te doen als buitenland gaat heffen?
 • Is het mogelijk om de buitenlandse heffing in Nederland te verrekenen?
 • Moet ik me in het buitenland registreren?
 • Hoe BTW te verleggen
 • Kunnen er ondernemingsfaciliteiten geclaimd worden? (ondernemingsaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling)
$

Dubbele belasting bij grensoverschrijdend werken en ondernemen

Een inwoner van Nederland wordt in beginsel belast in Nederland over het gehele wereldinkomen. Dit geldt ook voor winsten die een ondernemer als ZZP’er of freelancer in het buitenland behaalt. Echter, als de ondernemer meer dan incidentele en kortdurende werkzaamheden verricht in een ander land dan is het goed mogelijk dat dit land hierover belasting wil heffen. Dit is het geval indien sprake is van een zogenoemde vaste inrichting.

$

Vaste Inrichting bij ondernemen over de grens

Bij een vaste inrichting wordt de onderneming fiscaal gezien als ware het opgesplitst in een Nederlands en buitenlands deel, waarvan delen van de winst in verschillende jurisdicties wordt belast. Gezien landen zoveel mogelijk winst willen belasten is het van belang ervoor te zorgen dat deze delen gezamenlijk niet meer betreffen dan 100%.

Belangrijke aspecten voor het bepalen van de aanwezigheid van een vaste inrichting zijn:

 • Een vaste bedrijfsinrichting: dit kan bijvoorbeeld een winkel, kantoor of fabriek zijn, maar ook een auto.
 • De vaste bedrijfsinrichting dient ter beschikking te staan van de onderneming: hierbij is niet vereist dat het om koop of huur gaat.
 • De vaste bedrijfsinrichting moet enigszins duurzaam zijn: hierbij wordt over het algemeen gedacht aan een periode van 6 maanden of meer.
 • De vaste bedrijfsinrichting dient te zijn ingericht voor de werkzaamheden van de onderneming: bij een specialistisch beroep als tandarts kan dan aan een ingerichte praktijk gedacht worden.
$

Grensoverschrijdend werken en omzetbelasting

In de meeste gevallen zal de ondernemer BTW op de factuur vermelden en aan de afnemer in rekening brengen. Indien de transactie over de grens gaat zal bepaald moeten worden waar de dienst of levering plaatsvindt om het tarief te kunnen bepalen. Mocht sprake zijn van een buitenlandse levering dan kan een buitenlandse BTW registratie nodig zijn of de BTW wordt verlegd naar de afnemer in geval deze een ondernemer is.

Aangezien bovenstaande punten zeer feitelijk van aard zijn, zal van geval tot geval bekeken moeten worden welke regelgeving op de onderneming van toepassing is en op welke wijze hier een gunstig resultaat uit te behalen is. Daarbij kan het wenselijk zijn in overleg te treden met de belastingdienst.

Wilt u meer weten over grensoverschrijdend ondernemen?

Wilt u meer weten over grensoverschrijdend ondernemen als ZZP’er, freelancer of als DGA omdat u werkt in het buitenland of wilt u dat wij de accounting op ons nemen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

14 + 5 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .