085 0030140 info@mffa.nl

Geschillen met de belastingdienst

Wilt u meer weten over geschillen met de belastingdienst?
Neem dan contact met ons op.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Geschillen met de belastingdienst

Er zijn tal van redenen om een mogelijk geschil te hebben met de belastingdienst. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren. Zo kan het zijn dat de belastingdienst u kwalificeert als binnenlands belastingplichtige, terwijl u naar uw mening niet (meer) fiscaal inwoner van Nederland bent. De belastingdienst beschouwt u, naar uw mening onterecht, niet (meer) als ondernemer, waardoor u bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met navorderingsaanslagen. Naast de kwalificatie van de belastingplichtige, kan er ook onenigheid zijn over de hoogte van het belastbaar bedrag. Zo is het mogelijk dat de belastingdienst niet meegaat in (de hoogte van) de in aftrek gebrachte kosten of stelt het zich op het standpunt dat een deel van de buitenlandse winst in Nederland belast dient te worden.

Hoe een belastingplichtige met geschillen in belastingzaken om dient te gaan is onderdeel van het formele belastingrecht. Hieronder volgt een kort overzicht van de te nemen stappen. Aangezien de regels zeer specifiek zijn en verschillen per soort belasting, adviseren wij u om bij geschillen met de belastingdienst zo snel mogelijk contact op te nemen met een professional, zeker in geval het om substantiële bedragen gaat.

accounting services netherlands
$

Voorlopige aanslag

Indien u het oneens bent met een aan u opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting dan staat hiervoor niet de mogelijkheid open om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Het betreft namelijk niet een zogenaamde voor bezwaar vatbare beschikking. Wat u wel kunt doen is het bedrag wijzigen van de voorlopige aanslag of opnieuw aangifte doen.
$

Bezwaar

Zodra de belastingdienst een (niet-voorlopige) aanslag oplegt dan is het mogelijk hiertegen bezwaar aan te tekenen. De periode waarin dit mogelijk is, is echter niet oneindig. Doorgaans geldt een periode van 6 weken die ingaat op de dag van dagtekening vermeldt in de beschikking. Daarnaast geldt dat een bezwaarschrift aan een aantal eisen dient te voldoen, waaronder een datum en duidelijke motivering. Indien niet aan alle vereisten voldaan wordt, wordt het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard en zal het bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen.
$

Beroep

Indien de uitspraak op het bezwaar van de inspecteur niet het gewenste resultaat heeft of na overleg is besloten de bezwaarfase over te slaan, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechter. Hoewel een stap naar de rechter over het algemeen wordt beschouwd als een langdurig proces hoeft dit in niet het geval te zijn bij een adequate behandeling. Het wordt hoe dan ook geadviseerd om in deze fase zo snel mogelijk een professional in te schakelen. Ook het instellen van beroep is beperkt in tijd, veelal 6 weken na oplegging van de beschikking en/of uitspraak op bezwaar.
$

Afsluitend

Wilt u geschillen met de belastingdienst oplossen? Neem dan contact met ons op. Wij zullen ten eerste een korte beoordeling geven van de haalbaarheid en de daarmee te behalen voordelen. Daarna zullen wij in overleg met u en de belastingdienst treden om de vervolgstappen te bepalen. Daarbij zullen wij tevens proberen tijdens dit overleg met beide partijen tot een praktische oplossing te komen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

11 + 8 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .