085 0030140 info@mffa.nl

De Nederlandse inkomstenbelasting kent een regeling met betrekking tot een fictief loon (“gebruikelijk loon”) voor directeur-grootaandeelhouders (“DGA’s”). In grensoverschrijdende situaties, waarbij de DGA in het buitenland woont en zijn bedrijf in Nederland is gevestigd, kan dit leiden tot een dubbele belastingheffing. Met zijn uitspraak van 18 november 2016 heeft de Hoge Raad bepaald dat Nederland in bepaalde gevallen niet tot heffing mag overgaan omtrent dit fictief loon, waardoor dubbele belastingen worden beperkt.

Hieronder staan wij kort stil bij de gebruikelijk loonregeling en het risico van dubbele belastingen waarna wordt ingegaan op wanneer Nederland wel en niet de gebruikelijk-loonregeling mag toepassen.

Gebruikelijk loonregeling

Eenvoudig gesteld en behoudens uitzonderingen stelt deze regeling dat de DGA en bepaald bedrag moet opgeven als loon. In 2016 betrof dit €44.000, in 2017 €45.000. Dit bedrag hoeft niet daadwerkelijk te zijn ontvangen van het bedrijf waarin de DGA een aanmerkelijk belang heeft.

Dubbele belastingheffing

Voor de DGA die in het buitenland woont en een aanmerkelijk belang heeft in een in Nederland gevestigd bedrijf kan dit resulteren in dubbele belastingheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval indien en voor zover het bedrag niet daadwerkelijk als loon wordt genoten, maar als dividend wordt ontvangen en dit dividend in het woonland wordt belast. Nederland belast dit bedrag dan progressief in box 1, terwijl in het woonland hierover belasting verschuldigd is over het dividend. Hetzelfde inkomen wordt zo dus dubbel belast.

Gebruikelijk Loon Buitenlandse DGA

Hoge Raad

De Hoge Raad beperkt in zijn arrest de toepassing van de gebruikelijk-loonregeling in grensoverschrijdende situaties. Hieruit kan het volgende worden afgeleid:

  • Indien een belastingverdrag tussen Nederland en het woonland van de DGA van toepassing is die is gesloten voor 1997, dan mag Nederland niet heffen over het fictief loon.
  • Indien een belastingverdrag tussen Nederland en het woonland van de DGA van toepassing is die is gesloten vanaf 1997, dan mag Nederland niet heffen over het fictief loon als het woonland van de DGA niet kenbaar heeft gemaakt van deze fictie op de hoogte te zijn en heeft aanvaard.

Bezwaar bij gebruikelijk loon regeling

Mocht het zo zijn dat u als buitenlandse directeur-grootaandeelhouder in Nederland bent belast op basis van de gebruikelijk loonregeling dan is het raadzaam om na te gaan in hoeverre dit ten onrechte heeft plaatsgevonden. U kunt dan bezwaar aantekenen tegen aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststaan. Houdt daarbij rekening met eventuele gevolgen die het kan hebben voor de belastingheffing van het woonland.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande bovenstaande dan kunt u contact opnemen met MFFA Belastingadvies.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

6 + 10 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).