085 0030140 info@mffa.nl

Loonbelasting advies / loonadministratie

Heeft u vragen over inhouding loonheffing of wilt u een optimale benutting van uw fiscale mogelijkheden? Wilt u advies waarbij fiscale risico’s zoals naheffingen en boetes worden uitgesloten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Loonbelasting advies / loonadministratie

Loonbelasting advies is iets waar veel bedrijven behoefte aan hebben. Elke werkgever in Nederland dient voor zijn werknemers  loonheffing af te dragen. Dit wordt vaak gedaan door de salarisadministratie van het bedrijf. Er kan behoefte zijn.

Hier bestaan vaak onduidelijkheden over, bijvoorbeeld  Als bedrijf zijnde dient men een administratie bij te houden welke voldoet aan de voorgeschreven richtlijnen opgesteld door de Belastingdienst. Deze administratie wordt vaak bijgehouden door een salarisadministratie. Zij dienen bij te houden hoeveel loonheffing en sociale premies afgedragen dient te worden. Vaak ontstaan daar vragen als:

 • Hoe dient de uitkering van bepaald loon gezien te worden?
 • Kan een salary split toegepast worden?
 • Dienen wij over te gaan op de werkkostenregeling?
 • Hoe zit het met de CAO waarin ons bedrijf actief is?
permanent establishment risk in the netherlands

Op het gebied van de loonbelasting / loonheffing is MFFA Belastingadvies gespecialiseerd in de volgende onderdelen:

$

Loonadministratie

 • Loonbelasting administratie opzetten en implementatie
 • Verwerking van de salarisadministratie (op locatie of op ons kantoor)
 • Loonbelasting aangifte indienen
 • Opmaken salarisstroken en jaaropgaven
 • Aanmelding en afmelding bij Belastingdienst, pensioenfondsen, Arbo-diensten etc.
 • Controle/check naleving CAO’s
 • Controle afdrachtvermindering loonbelasting
 • Ondersteuning bij opstellen arbeidscontract
$

Loonbelasting advies

 • Loonbelasting scan
 • Beoordeling kostenvergoeding
 • Vergoedingen en verstrekkingen personeel, optie uitoefening
 • Werkkostenregeling
 • Loonbelasting salary split
 • Aanvraag WBSO
 • Aanvraag verzoek 30%-regeling voor ingezonden werknemers
 • Sociale zekerheid en sociale premies
 • Lbb 20 verklaring, verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzkeringen
U kunt de loongegevens per email aan ons toesturen waarbij wij de overzichten vanuit de salarisadministratie ook weer per email aan u retourneren. Indien gewenst kan dit op uw eigen brief papier.

Heeft u vragen over de inhouding van loonheffing?

Heeft u vragen over inhouding loonheffing of wilt u een optimale benutting van uw fiscale mogelijkheden? Wilt u advies waarbij fiscale risico’s zoals naheffingen en boetes worden uitgesloten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook op: +31 (0)85 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

15 + 4 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .