Innovatie & Investeringsaftrek

Gaat u innovatief ondernemen of bent u een innovatief ondernemer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Aanvraag – innovatiebox – WBSO – EIA – MIA/VIA

Voor ondernemers die willen innoveren en aan Research en Development doen, bestaan er verschillende aantrekkelijke fiscale regelingen in Nederland. Te denken valt aan de innovatiebox, de WBSO-regeling, of Research & Development aftrek (RDA). Op gebied van de investeringsaftrek kennen we de EIA en de MIA/Vamil. Om van deze fiscale regelingen te kunnen profiteren, dient een aanvraag ingedient te worden bij Agentschap NL. Ervaring leert ons dat indien u een aanvraag zo uitgebreid en goed mogelijk beschrijft bij de indiening, deze eerder geaccepteerd wordt. Op basis van een inschatting kunnen wij bepalen of wij de aanvraag innovatiebox/ WBSO op basis van no cure, no pay kunnen doen.

Op gebied van innovatie kennen we de volgende regelingen:

Innovatiebox: een maatregel die bewerkstelligt dat opbrengsten uit innovatie belast worden tegen slechts 5% vennootschapsbelasting. Ondernemers die investeren in R&D en die in aanmerking komen voor de innovatiebox betalen niet het normale 20%-25% vennootschapsbelasting tarief maar betalen slechts 5%.

Wij hebben een presentatie innovatiebox 2015 gemaakt. Click hier voor meer info.

Om in aanmerking te komen voor de innovatiebox gelden de volgende voorwaarden:

  • Het immaterieel actief wordt zelf ontwikkeld en hiervoor is een octrooi of S&O verklaring verkregen;
  • Het inkomen dat u behaalt moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat hieruit voortkomt;
  • De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): ondernemers krijgen een korting op het bedrag aan loonbelasting dat afgedragen dient te worden aan de Belastingdienst;
  • De Research & Development Aftrek (R&D-aftrek of RDA): ondernemingen kunnen met deze faciliteit een aanvullende aftrekpost in aanmerking nemen voor bepaalde kosten en investeringen betrekking hebbend op R&D. De aanvraag hiervan dient tegelijk plaats te vinden met de WBSO.
Gaat u innovatief ondernemen of bent u een innovatief ondernemer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op +31 (0)20 2615615.