085 0030140 info@mffa.nl

Fiscale diensten

MFFA Belastingadvies gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Assen, Den Haag en Amstelveen, biedt een breed scala aan administratieve en fiscale diensten aan voor binnenlandse als buitenlandse belastingplichtigen.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Fiscale diensten

Wij als belastingadviseurs ondersteunen particulieren, expats, DGA’s en bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Niet alleen bestaande organisaties kunnen bij ons terecht voor belastingadvies, maar ook ondernemers en freelancers die een onderneming willen starten, verkopen of uitbreiden.

Werknemers die naar het buitenland emigreren adviseren wij fiscaal o.a. over hun woning in Nederland (aanhouden en verhuren of verkopen?), opgebouwde pensioen, aangifte inkomstenbelasting, voorkoming dubbele belasting en internationale sociale zekerheidsvraagstukken.

Expats en werknemers maar ook board members die vanuit het buitenland naar Nederland komen, assisteren wij met een verblijfs- werkvergunning, aanvraag 30%-regeling, aangifte inkomstenbelasting etc. Ook kunnen wij desgewenst regelen dat zij in hun land van herkomst verzekerd blijven voor wat betreft de volks- en werknemersverzekeringen.

Wij assisteren internationale bedrijven die Nederland gebruiken als houdster- en / of financieringsmaatschappij of een verkoopkantoor / distributiekantoor hebben. Daarnaast assisteren wij bedrijven uit EMEA, Asia en de US die zich wil vestigen in Nederland en andere EU landen (start-up) van A tot Z.

Omdat Nederland als innovatieland steeds meer fiscale prikkels biedt voor innovatieve ondernemers (met patenten, intellectuele eigendom) kunnen wij deze ondernemers zeer goed van dienst zijn op gebied van innovatiebox, de WBSO-regeling en R&D aftrek.

accounting services netherlands

Particuleren – Belastingadvies

N

Fiscale procedures / geschillen / conflicten

Met de Belastingdienst (bezwaar / beroep fase).

N

Inkomstenbelasting

Verzorgen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting, m-biljet indienen

N

Belastingadvies speciale doelgroepen

Zoals artiesten, sporters, hoogleraren, bestuurders, piloten en personen werkzaam aan boord van een schip (kapiteins).

N

Inkomstenbelasting advies

Eigen woning, hypotheekrente aftrek, 2e woning, levensloopregeling, opzetten stamrecht-BV, pensioen, tax planning, monumentenpand, echtscheiding, TBS regeling, crowdfunding, aanschaf elektrische auto.

N

Second opinion

Second opinion, review, scan van afgegeven belastingadvies.

N

Boekenonderzoek

Boekenonderzoek van de Belastingdienst.

N

Erfbelasting / nalatenschap

Erfbelasting / nalatenschap afhandeling.

N

Internationaal fiscaal advies

Aanvragen en verkrijgen 30% regeling, tax planning, werken in het buitenlandemigratie belastingadvies en de eigen woning, tijdelijk verblijf buitenland, sociale zekerheid/premies, migratie vraagstukken, remigratie naar Nederland (terugkeer naar Nederland), tijdelijke eigenwoningregeling, uitzending naar buitenland, detachering van personeel, inhouding dividendbelastingverzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen (Lbb 20).

Bedrijven – Belastingadvies

Loonadministratie uitbesteden

opstellen salarisstroken, indienen loonbelasting aangifte, opmaken jaaropgaven, aanmelding Belastingdienst, opstellen arbeidscontract etc.

Loonbelasting advies

loonbelastingscan, werkvergunning, verblijfsvergunning, beoordeling kostenvergoeding, vergoedingen en verstrekkingen personeel, werkkostenregeling, salary split, aanvraag WBSO-regeling, aanvraag verzoek 30%-regeling voor ingezonden werknemers, sociale zekerheid/premies, secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inkomstenbelasting aangifte

Indienen aangifte voor de eenmanszaak, VOF/maatschap.
N

Inkomstenbelasting advies

Opzetten onderneming, omzetting rechtsvorm (voordelig of niet) eenmanszaak of BV?, doorschuiving of staking, benutten verliesverrekening, aanvraag investeringsaftrek (EIA, MIAVamil), prive gebruik auto etc..
N

BTW aangifte

Indienen en opstellen van de aangifte BTW, Intracommunitaire prestaties (ICP) aangifte, Intrastat, indienen teruggaaf verzoek buitenlandse BTW

BTW advies

BTW-scan, registratie buitenland, fiscaal vertegenwoordiger, import/export, vastgoed transacties, overdrachtsbelasting, facturatie advies, verleggingsregeling, fiscale eenheid.

Vpb aangifte

Indienen en opstellen aangifte Vpb (enkelvoudig en fiscale eenheid).

Vpb advies

Activa/passiva transactie, fusie, bedrijfsoverdracht/bedrijfsovername, aandelenoverdracht, (her)structurering,opzetten holding met werkmaatschappij, bedrijfsopvolging, ruling verzoeken, oprichten BV, risico vaste inrichting, structurering, opzetten buitenlandse vestiging, transfer pricing, innovatiebox, Research & Development aftrek (RDA), aanvraag investeringsaftrek (EIA, MIAVamil), APA/ATR, tonnageregeling, winst uit zeevaart.

Boekenonderzoek

Assisteren van de belastingplichtige bij boekenonderzoek van Belastingdienst.

Internationale Bedrijven – Belastingadvies

N

Internationaal ondernemen

Opzetten optimale structuur, structurering, tax planning, opzetten buitenlandse entiteit, buitenlandse vaste inrichting, verlaging belastingdruk, opzetten in Nederland holding/financieringsmaatschappij, opzetten Europese distributiecentrum / hub / verkoopkantoor, bepaling ontslagvergoeding grensoverschrijdend, terugvragen en/of terug brengen bronbelasting (interest/dividend/royalties, uitzending van personeel / werknemers
N

Dividendbelasting advies

Verlaging dividendbelastingdruk, terugvragen dividendbelasting uit andere landen.

Assistentie inzake fiscale issue

Opinie/memorandum, second opinion, aanvraag APA/ATR.

BTW advies

Facturatie, intracommunautaire levering/verwerving, import/export, Intrastat, registratienummer buitenlandse onderneming, fiscaal vertegenwoordiger

Wij hebben samenwerkingen met verschillende belastingadviseurs over de gehele wereld.

Meer info over MFFA Belastingadvies?

Wilt u een optimale benutting van uw fiscale mogelijkheden? Wilt u advies waarbij fiscale risico’s zoals naheffingen en boetes worden uitgesloten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook binnen Nederland op  (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op  +31 (0)20 2615615.

U kunt uiteraard ook kijken op de website van de Belastingdienst of van de Kamer van Koophandel. Voor een overzicht van alle belastingen in Europa zie hier>>

Op de website Your Europe is info te vinden over registratie van ondernemingen in het buitenland, aanvraag vergunningen etc.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

1 + 4 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .