085 0030140 | From Abroad +31 (0)20 2615615 info@mffa.nl

Fiscaal inwonerschap in Nederland

Wilt u meer info fiscaal inwonerschap in Nederland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Fiscaal inwoner in Nederland

Wanneer ben je fiscaal inwoner in Nederland? Deze vraag is niet altijd makkelijk te beantwoorden.

De toepassing van het internationaal belastingrecht voor natuurlijke personen valt en staat met de bepaling van de fiscale woonplaats. In het internationaal belastingrecht is de woonplaats altijd het vertrekpunt.. Dit betekent dat de woonstaat heffingsbevoegd is ten aanzien van het wereldinkomen en vermogen. Daarna wordt er bepaald of een ander land bevoegd is ten aanzien van specifieke bronnen van inkomen. Fiscaal inwoner in Nederland ben aan de hand van artikel 4 “Waar iemand woont…., wordt naar de omstandigheden beoordeeld”. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst de inschrijving in de basisregistratie personen als uitgangspunt neemt. Staat iemand ingeschreven in Nederland dan woont die persoon daar ook. Dit is het vertrekpunt van de Belastingdienst, maar bij nader inzien hoeft dit helemaal niet zo te zijn.

In de afgelopen jaren verschijnt er steeds meer jurisprudentie over artikel 4 AWR. De bepaling van de woonplaats is voor de Belastingdienst dan ook een “hot item”. Er komen steeds meer vragenbrieven en woonplaatsonderzoeken. Dat de Belastingdienst daarin ver kan gaan toont de recente uitspraak inzake het gebruik van de Museumjaarkaart. De ervaring leert dat de Belastingdienst steeds vaker de stelling inneemt dat belastingplichtige in Nederland woont en dat er geen aandacht wordt besteed aan de persoonlijke buitenlandse situatie.

payroll tax in the netherlands
Om toegang tot een verdrag te krijgen moet de belastingplichtige in elk geval onderworpen zijn aan belastingheffing in het andere woonland. Het verdrag bepaalt vervolgens nader waar belastingplichtige woonplaats heeft en welk land heffingsbevoegd is (“tie-breaker”) ten aanzien van de bronnen van inkomen zoals genoemd in het Belastingverdrag. Een belastingplichtige die in het andere woonland niet is onderworpen aan belastingheffing, heeft geen toegang tot het Belastingverdrag. Er zal dan ook geen sprake zijn van dubbele heffing, belastingplichtige is immers niet onderworpen.

Uit de te bespreken jurisprudentie blijkt verder dat het arrest van de Hoge Raad van 12 april 2013 nog steeds leidend is bij de vraag waar iemand woont naar Nederlands fiscaal recht (artikel 4 AWR). Kort samengevat: iemand woont in Nederland indien hij of zij een duurzame betrekking van persoonlijke aard heeft met Nederland. Hierbij is bepalend, op basis van uiterlijke omstandigheden, of deze banden voldoende sterk zijn om aan te nemen dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven zich in Nederland zou kunnen bevinden. De Hoge Raad heeft hierover opgemerkt dat deze duurzame band niet sterker hoeft te zijn dan de band met een ander land, zodat het voor het hebben van een woonplaats niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven zich in het betreffende land bevindt.

Wilt u meer info over fiscaal inwonerschap in Nederland ?

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij vragen over fiscaal inwonerschap in Nederland? Wij hebben als specialisten op het gebied van emigratie en immigratie de nodige ervaring om u te adviseren hierint.

Neem vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op+31 (0)20 2615615.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

12 + 8 =