085 0030140 info@mffa.nl
Select Page

BEDRIJFSOVERNAME – VERKOOP ONDERNEMING

Laat u bijstaan door een belastingadviseur/fiscaal jurist als u van plan bent uw onderneming te verkopen of dat u een onderneming wilt kopen.

MFFA Tax Advice | Tax Advice

BEDRIJFSOVERNAME – VERKOOP ONDERNEMING

Iedere ondernemer komt op een bepaald punt in zijn loopbaan dat hij tegen een bedrijfsovername aanloopt. Hij wordt zelf overgenomen of hij loopt tegen overname van zijn bedrijf aan. Bij bedrijfsovername komen allerlei vragen om de hoek kijken. Wij begeleiden vanuit fiscaal en juridisch oogpunt veel ondernemers bij een bedrijfsovername / verkoop van een onderneming. Uit de praktijk blijkt dat het slim is om een specialist erbij te halen, aangezien er vaak grote bedragen gemoeid zijn bij de bedrijfsovername. Een mislukte overname van een bedrijf heeft niet alleen financieel grote gevolgen maar ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Je ziet uit de praktijk dat veel ondernemers het hele proces bij verkoop van een onderneming vaak onderschatten en te lang wachten om een fiscaal/juridisch adviseur in te schakelen.

Bedrijfsovername mogelijkheden

Welke manieren zijn er om een bedrijf over te nemen?

  1. Activa/passiva transactie – bedrijfsovername
  2. Aandelen verkoop – bedrijfsovername

Activa/passiva transactie – bedrijfsovername

Bij een activa/passiva transactie moeten alle desbetreffende activa op de juridisch voorgeschreven manier worden overgedragen. Zo moeten de onroerende zaken bij notariële akte worden overgedragen en in de openbare register worden bijgeschreven. Vorderingen zullen moeten worden gecedeerd. Met betrekking tot overdracht van debiteuren blijkt uit de praktijk dat dit vaak achterwege blijft, vooral als het gaat om kortlopende vorderingen. Huurcontracten zullen met medewerking van de verhuurders opnieuw moeten worden afgesloten. Roerende zaken kunnen bij onderhandse overeenkomst worden overgedragen.

Een nadeel van de activa/passiva transactie is dat een leverancier zou kunnen weigeren het desbetreffende contract op dezelfde voorwaarden voort te zetten. Ook loopt men bij een activa-transactie het risico klanten (contracten) kwijt te raken, omdat de desbetreffende contracten niet automatisch overgaan. Verder zouden klanten een aanleiding kunnen zien om opnieuw te onderhandelen over bepaalde condities.

Een belangrijk voordeel van de activa/passiva transactie is de mogelijkheid om alleen die activa over te nemen die interessant zijn en andere zaken achter te laten in de verkopende BV. Hiermee wordt het risico van claims en/of lijken in de kast sterk beperkt. Een ander belangrijk voordeel is dat de koper kan afschrijven op de aangekochte activa.

Bij verkoop van eenmanszaak is er altijd sprake van een activa/passiva transactie vanwege de doodeenvoudige reden dat er geen aandelen zijn.

Aandelen verkoop – bedrijfsovername

Een andere mogelijkheid bij bedrijfsovername is de overname van aandelen in het bedrijf. De verkoper verkoopt onder algemene titel alle aandelen van de onderneming aan de koper. Dit betekent dat het hele vermogen wordt overgedragen aan de koper, alles gaat automatisch over op de koper.
Bij een aandelentransactie gaan alle bezittingen en schulden, rechten en plichten, contracten met leveranciers, afnemers, werknemers, vergunningen, schulden over. Hiervoor is alleen vereist een notariële aandelenoverdracht, verdere overdrachten zijn niet nodig.

De koper van de aandelen wil zodoende goed weten waar aan begonnen wordt en of er geen lijken in de kast zitten. Vaak wordt een “Due Dilligence” onderzoek ingesteld. Dit betekent dan dat de financiële cijfers goed doorgenomen zullen worden en waarbij risico’s in kaart worden gebracht. Hierbij is het raadzaam een juridisch/fiscaal adviseur in te schakelen die in samenspraak met een boekhouder/accountant een onderzoek uitvoert.

Let op, wij waarschuwen onze klanten altijd dit niet alleen door de boekhouder/accountant te laten verzorgen, aangezien zij gespecialiseerd zijn in het opstellen van de cijfers. Haal hier een specialist bij, of vraag een second opinion. Voor je het weet koop je een onderneming met veel claims en/of lijken in de kast.

Een nadeel van aandelen verkoop is dat er een “Due Dilligence” onderzoek ingesteld dient te worden wat de nodige kosten met zich mee brengt. Ook kan de kopende partij niet afschrijven over de gekochte goodwill.

Het grootste voordeel bij aandelen verkoop is dat het vrij eenvoudig is en niet veel tijd kost waardoor het financieel ook vaak voordeliger is.

$

Fiscale gevolgen van aandelenverkoop en activa/passiva transactie

Bij een aandelenverkoop en activa/passiva transactie komen er verschillende fiscale gevolgen om de hoek kijken, een aantal staan hieronder:

  1. Bij de overdracht van een activa/passiva kan dit leiden tot een winstrealisatie bij de verkoper en het ontstaan van een afschrijvingspotentieel bij de koper (denk aan goodwill) zodoende is de verkoop bij een activa/passiva transactie vaak tegen een hogere prijs omdat de verkoper direct moet afrekenen met de fiscus (vergoeding belastingclaim);
  2. Bij overdracht van activa/passiva kan het leiden tot de verschuldigdheid van desinvesteringsbijtellingen (investeringsaftrek);
  3. Bij overdracht door middel van aandelenverkoop is vaak sprake van een belastingvrijstelling (deelnemingsvrijstelling) bij de holding;
  4. Bij overdracht door middel van aandelenverkoop zullen ter zake van eventuele stille reserves en goodwill belastinglatenties in aanmerking worden genomen;
  5. Indien bij aandelenverkoop geen holding in het geding is zal de aandeelhouder vaak te maken krijgen met de realisatie van een AB-winst.

Wilt u meer info over een bedrijfsovername – fiscaal advies

Laat u bijstaan door een belastingadviseur/fiscaal jurist als u van plan bent uw onderneming te verkopen of dat u een onderneming wilt kopen. Wij kunnen u bijstaan met fiscaal advies. Zie ons contactformulier u vragen heeft of bel +31 (0)85 00 30140.

Voor meer informatie zie ook de website van de Belastingdienst.

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .