085 0030140 info@mffa.nl

Emigratie en Belasting Betalen

Wilt u advies over emigratie en belasting betalen omdat u naar het buitenland emigreert? Of omdat u tijdelijk wordt uitgezonden/gedetacheerd dan wel een wereldreis gaat maken?

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Emigratie en Belasting Betalen

Emigratie en belasting betalen is een onderwerp waar veel mensen vragen over hebben. Bij
vertrek naar het buitenland kun je denken aan een langere periode van emigratie, tijdelijke
uitzending/detachering voor het werk of het maken van een wereldreis. Uiteraard kun je ook
voorgoed vertrekken.

Men loopt bij emigratie, tijdelijke uitzending/detachering en het maken van een wereldreis, onder andere tegen de volgende fiscale vragen aan:

 • Kan ik fiscaal in meerdere landen wonen?
 • Eigen woning verhuren of toch leeg laten staan?
 • Kan ik de hypotheekrente op de woning blijven aftrekken?
 • Blijf ik binnenlands belastingplichtig of word ik buitenlands belastingplichtig?
 • Uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie?
 • Welke land is bevoegd te heffen over mijn inkomen?
 • Hoe zit het met de 183-dagen regeling bij werken in het buitenland?
 • Kan ik mijn onderneming blijven voortzetten?
 • Krijg ik een pensioen gat en hoe om te gaan met sociale zekerheid?
 • Wie verzorgt mijn aangifte IB en wie verzorgt het correspondentieadres met officiële instellingen, zoals de Belastingdienst?

Feiten: Uit cijfers van het centraal bureau voor de statistiek (CBS) blijkt dat er dagelijks 300 personen uit Nederland emigreren. Belangrijkste oorzaken zijn het klimaat, economische recessie en het feit dat de maatschappij steeds harder wordt. Duitsland, België en de UK zijn de meest populaire emigratielanden.

$

Buitenlands belastingplichtige

Bij vertrek naar het buitenland zal automatisch de binnenlandse belastingplicht vervallen en zal men buitenlands belastingplichtige worden. Dit betekent dat er geen hypotheekrente op het eigen huis meer afgetrokken mag worden. U kunt er echter voor kiezen om bij emigratie of tijdelijke uitzending als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt waardoor u wel de hypotheekrente mag aftrekken. Ook bepaalde persoonsgebonden aftrekposten kunnen dan nog gebruikt worden. In het belastingverdrag die Nederlands met veel landen heeft afgesloten, staat welk land bevoegd is om belasting te betalen over de arbeidsinkomsten, vaak is dit het werkland. Echter, er zijn situaties denkbaar waarbij het woonland mag heffen.

$

Emigreren en eigen woning

Als u naar het buitenland vertrekt is het mogelijk dat de eigen woning onder water staat waardoor u niet de eigen woning wil of kan verkopen. Als gevolg hiervan zijn er verschillende mogelijkheden bij vertrek naar het buitenland, namelijk:

1) Woning aanhouden bij tijdelijke emigratie – Diplomatenregeling / Uitzendregeling

Als een belastingplichtige tijdelijk in een ander land gaat wonen, willen bepaalde mensen niet hun huis verhuren tijdens de uitzending. Men wil graag de eigen woning aanhouden om er na terugkeer in Nederland weer in te gaan wonen. De mogelijkheid bestaat om de woning op verzoek te blijven aanmerken als eigen woning. Tijdens de periode van leegstand blijft aftrek van hypotheekrente mogelijk en zal de woning niet naar box 3 gaan. Dit wordt ook wel de diplomatenregeling of uitzendregeling genoemd. Voor de toepassing van deze regeling:

 • moet de woning ten minste een jaar hoofdverblijf zijn geweest;
 • mag de eigen woning niet aan derden ter beschikking worden gesteld;
 • mag de belastingplichtige samen met zijn partner niet uit een andere woning belastbare inkomsten uit eigen woning genieten.

Onduidelijk is wanneer iets als ‘tijdelijk’ wordt aangemerkt. Meestal gaat het om verhuur tijdens vakantieperioden of uitzending naar het buitenland. Dat kan behoorlijk lang zijn. Uit een uitspraak van hof Den Haag werd de woning eerst voor drie jaar verhuurd en daarna nogmaals voor twee jaar met een optie tot verlenging van een jaar. Het hof achtte met name van belang, dat de verhuurder de mogelijkheid heeft willen openhouden dat hij de woning opnieuw als eigen woning kon gaan gebruiken waardoor er sprake is van tijdelijke verhuur.

2)  Woning verkopen / te koop zetten bij emigratie

Indien u de woning al een tijdje te koop heeft staan terwijl er geen kopers gevonden worden, zal bij emigratie de woning gewoon als box 1 opgegeven kunnen worden. De mogelijkheid om de hypotheekrente te kunnen aftrekken bestaat voor het jaar van emigratie en de 2 opvolgende jaren. Voldaan moet worden aan de voorwaarde dat de woning ook echt te koop staat (Funda, of bij makelaar) en tevens dient de woning leeg te staan.

3)  Woning verhuren bij emigratie?

Een laatste mogelijkheid is dat u de eigen woning verhuurt aan derden. Bij emigratie of tijdelijke uitzending is de aangehouden woning in Nederland geen echte eigen woning meer omdat deze woning de belastingplichtige niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat. De woning valt dan in box 3 wat tot gevolg heeft dat de hypotheekrente niet meer in aftrek kan worden gebracht. Tevens wordt de woning zwaarder belast (namelijk 1,2%). Voordeel is wel dat woning verhuurd kan worden waarbij de opbrengsten niet belast worden. Als de verhuurperiode afgelopen is kan de woning weer in box 1 vallen.

Per 1 januari 2015 gaat het één en ander veranderen voor buitenlandse belastingplichtigen,  zie hier ons artikel.  Let op voor mensen die 90% van hun inkomsten uit Nederland blijven genieten geldt deze nieuwe regel niet.

Wilt u meer weten over emigratie en belasting betalen?

Wilt u belastingadvies omdat u naar het buitenland emigreert of omdat u tijdelijk wordt uitgezonden/gedetacheerd dan wel een wereldreis gaat maken? Wij kunnen voor u berekenen wat het voordeligst voor uw eigen huis (verhuur of leeg laten staan). Ook verzorgen wij het correspondentieadres voor u met bepaalde officiële instanties (belastingdienst, gemeente etc.) waarbij wij de aanslagen elektronisch doorsturen zodat u niet tegen boetes aanloopt.

U kunt contact opnemen met ons via ons contactformulier of bel 085 00 30140. U kunt ook op de website van de Belastingdienst kijken of kijk op de Engelse website van de EU.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

10 + 6 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .