085 0030140 | From Abroad +31 (0)20 2615615 info@mffa.nl

Emigratie Belastingadvies

Wilt u emigratie belastingadvies omdat u naar het buitenland emigreert of dat u tijdelijk wordt uitgezonden/gedetacheerd dan wel een wereldreis gaat maken?

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Emigratie Belastingadvies

Emigratie belastingadvies is een onderwerp waar veel mensen vragen over hebben als men gaat emigreren naar het buitenland. Bij vertrek naar het buitenland kun je denken aan een langere periode van emigratie, tijdelijke uitzending/detachering voor het werk of het maken van een wereld reis. Uiteraard kun je ook voorgoed vertrekken.

Men loopt bij emigratie, tijdelijke uitzending/detachering en het maken van een wereld reis, onder andere tegen de volgende fiscale vragen aan:

 • Kan ik fiscaal in meerdere landen wonen?
 • Eigen woning verhuren of toch leeg laten staan?
 • Kan ik de hypotheekrente op de woning blijven aftrekken?
 • Blijf ik binnenlands belastingplichtig of word ik buitenlands belastingplichtig?
 • Uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie?
 • Welke land is bevoegd te heffen over mijn inkomen?
 • Hoe zit het met de 183-dagen regeling bij werken in het buitenland?
 • Kan ik mijn onderneming blijven voortzetten?
 • Krijg ik een pensioen gat en hoe om te gaan met sociale zekerheid?
 • Wie verzorgt mijn aangifte IB en wie verzorgt het correspondentieadres met officiële instellingen, zoals de Belastingdienst?

Feiten: Uit cijfers van het centraal bureau voor de statistiek (CBS) blijkt dat er dagelijks 300 personen uit Nederland emigreren. Belangrijkste oorzaken is het klimaat, economische recessie en het feit dat de maatschappij steeds harder wordt. Duitsland, België en de UK zijn de meest populair emigratie landen.

$

Belastingadvies emigratie – buitenlands belastingplichtige

Bij vertrek naar het buitenland zal automatisch de binnenlandse belastingplicht vervallen en zal men buitenlands belastingplichtig worden. Dit betekent dat er geen hypotheekrente op het eigen huis meer afgetrokken mag worden. U kunt er echter voor kiezen om bij emigratie of tijdelijke uitzending als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt waardoor u wel de hypotheekrente mag aftrekken. Ook bepaalde persoonsgebonden aftrekposten kunnen dan nog gebruikt worden. In het belastingverdrag die Nederlands met veel landen heeft afgesloten, staat welk land bevoegd is om belasting te betalen over de arbeidsinkomsten, vaak is dit het werkland. Echter, er zijn situaties denkbaar waarbij het woonland mag heffen.
$

Belastingadvies emigratie – eigen woning – mogelijkheden bij emigratie naar buitenland

Als u naar het buitenland vertrekt is het mogelijk dat de eigen woning onder water staat waardoor u niet de eigen woning wil of kan verkopen. Als gevolg hiervan zijn er verschillende mogelijkheden bij vertrek naar het buitenland, namelijk:

1) Emigratie van tijdelijke aard – Diplomatenregeling/Uitzendregeling

Als een belastingplichtige tijdelijk in een ander land gaat wonen, willen bepaalde mensen niet hun huis verhuren tijdens de uitzending. Men wil graag de eigen woning aanhouden om er na terugkeer in Nederland weer in te gaan wonen. De mogelijkheid bestaat om de woning op verzoek te blijven aanmerken als eigen woning. Tijdens de periode van leegstand blijft aftrek van hypotheek rente mogelijk en zal de woning niet naar box 3 gaan. Dit wordt ook wel de diplomatenregeling of uitzendregeling genoemd. Voor de toepassing van deze regeling:

 • moet de woning ten minste een jaar hoofdverblijf zijn geweest;
 • mag de eigen woning niet aan derden ter beschikking worden gesteld;
 • mag de belastingplichtige samen met zijn partner niet uit een andere woning belastbare inkomsten uit eigen woning genieten.

Onduidelijk is wanneer iets als ‘tijdelijk’ wordt aangemerkt. Meestal gaat het om verhuur tijdens vakantieperioden of uitzending naar het buitenland. Dat kan behoorlijk lang zijn. Uit een uitspraak van hof Den Haag werd de woning eerst voor drie jaar verhuurd en daarna nogmaals voor twee jaar met een optie tot verlenging van een jaar. Het hof achtte met name van belang, dat de verhuurder de mogelijkheid heeft willen openhouden dat hij de woning opnieuw als eigen woning kon gaan gebruiken waardoor er sprake is van tijdelijke verhuur.

2)  Woning te koop zetten – mogelijkheden bij emigratie belastingadvies

Indien u de woning al een tijdje te koop heeft staan terwijl er geen kopers gevonden worden, zal bij emigratie de woning gewoon als box 1 opgegeven kunnen worden. De mogelijkheid om de hypotheekrente te kunnen aftrekken bestaat voor het jaar van emigratie en de 2 opvolgende jaren. Voldaan moet worden aan de voorwaarde dat de woning ook echt te koop staat (funda, of bij makelaar) en tevens dient de woning leeg te staan.

3)  Mogelijkheden bij emigratie belastingadvies  – woning wordt verhuurd

Een laatste mogelijkheid is dat de eigen woning verhuurt wordt aan derden. Bij emigratie of tijdelijke uitzending is de aangehouden woning in Nederland geen echte eigen woning meer  omdat deze woning de belastingplichtige niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat. De woning valt dan in box 3 wat tot gevolg heeft dat de hypotheekrente niet meer in aftrek kan worden gebracht. Tevens wordt de woning zwaarder belast (namelijk 1,2%). Voordeel is wel dat woning verhuurt kan worden waarbij de opbrengsten niet belast worden. Als de verhuurperiode afgelopen is kan de woning weer in box 1 vallen.

Per 1 januari 2015 gaat het één en ander veranderen voor buitenlandse belastingplichtigen, zie hier ons artikel. Let op voor mensen die 90% van hun inkomsten uit Nederland blijven genieten geldt deze nieuwe regel niet.

Wilt u meer weten over emigratie belastingadvies?

Wilt u emigratie belastingadvies omdat u naar het buitenland emigreert of dat u tijdelijk wordt uitgezonden/gedetacheerd dan wel een wereldreis gaat maken? Wij kunnen voor u berekenen wat het voordeligst voor uw eigen huis (verhuur of leeg laten staan). Tevens verzorgen wij het correspondentieadres voor u met bepaalde officiële instanties (belastingdienst, gemeente etc.) waarbij wij de aanslagen elektronisch doorsturen zodat u niet tegen boetes aanloopt.

U kunt contact opnemen met ons via ons contactformulier of bel 085 00 30140.

U kunt ook op de website van de Belastingdienst kijken of kijk op de Engelse website van de EU.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

4 + 14 =