085 0030140 info@mffa.nl
Geplaatst op 23-05-2013 

Ondernemers met openstaande BTW schulden

Ondernemers worden binnenkort door de belastingdienst gecontroleerd op nog openstaande btw-schulden over vorige jaren. Om hoge boetes te voorkomen adviseert M&F Fiscaal Adviseurs ondernemers zo snel mogelijk actie te ondernemen door middel van het indienen van suppletie aangiften BTW (vóór 1 juni 2013), dit om boetes te voorkomen.

Nieuws:

Er zal door de belastingdienst binnenkort een landelijk project gestart worden om BTW-balansschulden te innen. Het blijkt namelijk in de praktijk zo dat veel ondernemingen een btw-schuld op de balans hebben staan. Hierbij gaat het niet alleen om de laatste aangifte over het boekjaar maar veelal ook om een bedrag dat bij het samenstellen van de jaarrekening als alsnog verschuldigde btw naar voren is gekomen.

Ondernemingen zijn veelal niet bekend met de wettelijke verplichting om dergelijke btw-bedragen via een zogenaamde ‘suppletieaangifte’ bij de belastingdienst aan te geven. Nu de belastingdienst heeft aangegeven binnenkort een landelijk project zal opstarten om deze balans-btw actief na te heffen, kunnen in voorkomende gevallen naast de naheffingsaanslagen ook boetes worden opgelegd.

Welke actie ondernemen?

Wij adviseren ondernemers om zo snel mogelijk actie te ondernemen indien zij nog btw-schulden over voorgaande jaren moeten aangeven, dit alles om hoge boetes te voorkomen.

Bron: Belastingdienst 7 mei 2013 (persbericht)

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

4 + 15 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).