085 0030140 info@mffa.nl

Gebruikelijk Loon Buitenlandse DGA

De Nederlandse inkomstenbelasting kent een regeling met betrekking tot een fictief loon (“gebruikelijk loon”) voor directeur-grootaandeelhouders (“DGA’s”). In grensoverschrijdende situaties, waarbij de DGA in het buitenland woont en zijn bedrijf in Nederland is...

Stamrecht BV uitkeren 2014

Stamrecht BV uitkeren 2014 De stamrechtvrijstelling zal in 2014 worden afgeschaft. Voor bestaande aanspraken zal overgangsrecht gelden. Vanaf januari 2014 kan over het stamrechtkapitaal vrij worden beschikt waardoor stamrecht BV uitkeren slim is. Om opname te...

Lbb20 verklaring

Lbb20 verklaring – in buitenland woonachtige belastingplichtige Een Lbb20 verklaring geldt normaal voor drie jaren. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de geldigheidsduur voor deze Lbb 20 verklaring verlengd wordt van drie naar tien jaar. Lbb20 verklaring...