085 0030140 info@mffa.nl
Vanaf 1 januari 2015 zal er een nieuwe regeling komen voor een buitenlands belastingplichtige. Mensen die nu in het buitenland wonen kunnen ervoor kiezen om te opteren voor binnenlands belastingplichtige. Deze keuzemogelijkheid om als buitenlands belastingplichtige te kiezen voor binnenlands belastingplichtige zal vanaf 1 januari 2015 aangescherpt worden door een zogenaamde 90% inkomenseis. Dit betekent dat niet iedereen meer kan kiezen om te worden gezien als binnenlands belastingplichtige.

Huidige regeling voor een buitenlands belastingplichtige

Op dit moment kent de Nederlandse wet een regeling voor buitenlandse belastingplichtigen om te worden behandeld als binnenlands belastingplichtigen waarbij er gekeken wordt naar het wereld inkomen. De praktijk leert dat veel expats, pensionado en grensarbeiders gebruik maken van de keuzeregeling. Als men hier gebruik van maakt heeft men dezelfde fiscale aftrekposten als binnenlandse belastingplichtigen. Het grote voordeel is de mogelijkheid gebruik te maken van de hypotheekrente aftrek op de eigen woning, gelegen in het  buitenland of in Nederland. Een ander voordeel is dat men in aanmerking komt voor de algemene heffingskorting (afhankelijk uiteraard van het inkomen)
afhankelijk van diens inkomen

Nieuwe regeling – kwalificerende buitenlands belastingplichtige

Vanaf 1 januari 2015 bestaat er geen keuzeregeling meer en zal er meer een strengere regeling komen, genaamd de kwalificerende buitenlandse belastingplicht welke automatisch zal gelden. Volgens deze regeling zal er sprake zijn van kwalificerende buitenlands belastingplichtige indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  •  Over 90% van het wereldinkomen wordt in Nederland belasting betaalt. Niet alleen het inkomen uit werk en woning telt mee (box 1) maar ook inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen zal meetellen voor de bepaling van het wereldinkomen; en
  • U bent inwoner van een EU-land, EER-land, BES eilanden of Zwitserland; en
  • Er zal een inkomensverklaring van het woonland overlegt dienen te worden.

De kwalificerende buitenlands belastingplichtige zal dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlands belastingplichtigen krijgen als hij voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Tevens zal alleen het Nederlandse inkomen in de belastingheffing worden betrokken.

De partner van de kwalificerende buitenlands belastingplichtige komt alleen voor de regeling in aanmerking indien beide partners tezamen meer dan 90% van hun wereldinkomen in Nederland verdienen. Als de partner in het buitenland inkomen geniet dat meer is dan 10% van het gezamelijke inkomen, zal hij dus geen fiscaal partner zijn.

Meer info over de nieuwe regeling buitenlands belastingplichtige?

Wil u meer informatie over wat er allemaal gaat veranderen per 1 januari 2015 voor u als buitenlands belastingplichtige? Neem dan contact met ons op voor een fiscale consultatie via ons contactformulier of bel 085 00 30140

Zie ook de website van de Belastingdienst voor meer info.

De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een meer eenvoudige doch stringentere regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen in de nieuwe regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is de inkomenseis. Volgens de nieuwe regels moet het wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige voor ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hierbij gaat de nieuwe regeling uit van het verzamelinkomen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbare inkomen werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

– See more at: https://kroesewevers.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-voor-buitenlandse-belastingplichtige-geen-keuze-maar-kwalificatie#sthash.5Km7I9DM.dpuf

De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een meer eenvoudige doch stringentere regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen in de nieuwe regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is de inkomenseis. Volgens de nieuwe regels moet het wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige voor ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hierbij gaat de nieuwe regeling uit van het verzamelinkomen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbare inkomen werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

– See more at: https://kroesewevers.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-voor-buitenlandse-belastingplichtige-geen-keuze-maar-kwalificatie#sthash.5Km7I9DM.dpuf

De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een meer eenvoudige doch stringentere regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen in de nieuwe regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is de inkomenseis. Volgens de nieuwe regels moet het wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige voor ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hierbij gaat de nieuwe regeling uit van het verzamelinkomen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbare inkomen werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

– See more at: https://kroesewevers.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-voor-buitenlandse-belastingplichtige-geen-keuze-maar-kwalificatie#sthash.5Km7I9DM.dpuf

De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een meer eenvoudige doch stringentere regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen in de nieuwe regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is de inkomenseis. Volgens de nieuwe regels moet het wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige voor ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hierbij gaat de nieuwe regeling uit van het verzamelinkomen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbare inkomen werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

– See more at: https://kroesewevers.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-voor-buitenlandse-belastingplichtige-geen-keuze-maar-kwalificatie#sthash.5Km7I9DM.dpuf

De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een meer eenvoudige doch stringentere regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen in de nieuwe regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is de inkomenseis. Volgens de nieuwe regels moet het wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige voor ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hierbij gaat de nieuwe regeling uit van het verzamelinkomen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbare inkomen werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

– See more at: https://kroesewevers.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-voor-buitenlandse-belastingplichtige-geen-keuze-maar-kwalificatie#sthash.5Km7I9DM.dpuf

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

13 + 4 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).