085 0030140 info@mffa.nl
Geplaatst op 28-07-2013 

Boekenonderzoek belastingdienst – Navorderingsaanslag Inkomstenbelasting

Belanghebbende was samen met zijn ex-echtgenote 100%-aandeelhouder van een bv. De omzet van deze vennootschap is door belanghebbende, zo blijkt uit een boekenonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek, stelselmatig afgeroomd. Dit heeft geleid tot oplegging van de onderhavige navorderingsaanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2004 tot en met 2007. Belanghebbende bestrijdt deze navorderingsaanslagen met klachten van formeelrechtelijke aard. Het hof stelt belanghebbende voor het jaar 2004 in het gelijk en voor de andere jaren in het ongelijk. Het hof oordeelt daartoe onder meer:

  • dat de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overgelegd;
  • navorderingsaanslagen tijdig zijn opgelegd;
  • dat de inspecteur met zijn constateringen over 2005 niet aannemelijk heeft gemaakt dat voor 2004 de vereiste aangifte niet is gedaan, zodat omkering en verzwaring van de bewijslast voor dat jaar niet aan de orde is en dat de inspecteur niet is geslaagd in zijn bewijslast om de correcties aannemelijk te maken;
  • vereiste aangifte voor 2005 niet is gedaan, zodat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard en dat de schatting van de inspecteur redelijk is (extrapolatie naar het eerste halfjaar is toegestaan);
  • dat belanghebbende met betrekking tot de jaren 2006 en 2007 te kwader trouw is geweest, zodat de inspecteur bevoegd is na te vorderen.

Boekenonderzoek – Belastingdienst – Rondsnuffelen

Bovenstaande casus (Hof Arnhem-Leeuwarden, 12-00675, 18 juni 2013) is vrij duidelijk. Belangrijk bij een boekenonderzoek is dat u weet wat u rechten en plichten zijn. De Belastingdienst mag namelijk niet zomaar tijdens een boekenonderzoek zomaar overal gaan “rondsnuffelen”. U kunt letterlijk voor een archiefkast gaan staan en aangeven dat daar niet ingekeken mag worden.

Voor meer informatie over een boekenonderzoek van de Belastingdienst neem vrijblijvend contact met ons op: info@mffa.nl

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

7 + 7 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).