Belastingplan 2014 definitief

Het belastingplan 2014 is definitief gemaakt door de eerste kamer. De Belastingdienst heeft het één en ander samengevat op hun website.

Veranderingen voor 2014

De belangrijkste veranderingen voor particulieren zijn:

 • teruggaven voortaan op 1 rekeningnummer
 • veranderingen in de toeslagen
 • hoogte van belastingschijven en heffingskortingen
 • verdere afbouw uitbetaling algemene heffingskorting
 • algemene heffingskorting inkomensafhankelijk
 • arbeidskorting hoger voor lage lonen, lager voor hoge lonen
 • tarief 1e schijf inkomstenbelasting omlaag
 • ontslagvergoeding: stamrechtvrijstelling vervalt
 • AOW-leeftijd omhoog
 • accijnzen omhoog
 • veranderingen hypotheekrente eigen woning
 • waardering serviceflats voor erfbelasting verandert
 • verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd
 • belasting op leidingwater omhoog
 • vrijstelling voor schenkingen omhoog
 • giften aftrekbaar zonder notariële akte
 • wijzigingen motorrijtuigenbelasting
 • belasting- en invorderingsrente omhoog

De belangrijkste veranderingen voor bedrijven zijn:

 • veranderingen voor werkgevers
 • aangifte btw en opgaaf ICP met SBR
 • btw-teruggaven voortaan op 1 rekeningnummer
 • ‘Aangiftebrief Omzetbelasting’ afgeschaft
 • btw-integratieheffing vervalt
 • verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd
 • digitale btw-aangifte voor ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd
 • stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014
 • wijzigingen motorrijtuigenbelasting
 • accijnzen omhoog
 • veranderingen verhuurderheffing
 • AOW-leeftijd omhoog
 • tarief box 2 tijdelijk lager
 • belasting- en invorderingsrente omhoog
 • g-rekening verdwijnt

 Bron: Website Belastingdienst