085 0030140 info@mffa.nl

Belastingplan 2014

Op 11 oktober 2013 heeft de regering het begrotingsakkoord gesloten met D66, CU en de SGP over de begroting voor 2014. Alle maatregelen moeten nog wel met een nota van wijziging in het belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014 worden verwerkt. Het akkoord is een breed pakket aan maatregelen op fiscaal terrein en daarbuiten.

Belastingplan 2014 – definitief

De meest belangrijke wijzigingen die aangebracht worden in het belastingplan 2014 zijn:

 • Box 2 (Aanmerkelijk belang) tijdelijke verlaging tarief box 2. Het belastingtarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gaat tijdelijk omlaag van 25% naar 22%. Dit geldt voor het jaar 2014.
 • Verlaging van 30%-marge binnen de gebruikelijk loonregeling
  De 30%-marge houdt kort gezegd in dat het loon van een directeur-grootaandeelhouder niet meer dan 30% mag afwijken van het loon van werknemers met vergelijkbare werkzaamheden maar zonder een aanmerkelijkbelang in de werkgever. De omvang van de margeverkleining is momenteel nog onbekend.
 • Verlaging ww-premies voor bedrijven
  Verlaging premies AWF/AOF.
 • Premiekortingsregelingen toegespitst op jonge uitkeringsgerechtigden
 • Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting vierde schijf
  Volgens het Belastingplan 2014 zou de algemene heffingskorting in 2014 vanaf het begin van de vierde schijf (€ 55.991, jaar 2013) worden afgebouwd. Vanaf een inkomen van ca € 120.000 zou de algemene heffingskorting nihil bedragen. Deze afbouw wordt teruggenomen.
 • Tijdelijke verlaging tarief eerste schijf
  Het betreft een verlaging in 2014 van het belastingtarief voor de eerste schijf met 0,75%-punt.
 • Afbouw werkbonus oudere werknemers
  De werkbonus voor oudere werknemers (van 61 tot 64 jaar) vervalt per 2015 voor nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus bestaan op het huidige niveau. De werkbonus vervalt uiteindelijk geheel per 2018.
 • Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek
 • Verlaagd btw-tarief van 6% renovatie en onderhoud
  Volgens het huidige begrotingsakkoord gaat het verlaagde tarief nu voor heel 2014 gelden en is het ook van toepassing op werkzaamheden van architecten en hoveniers.
 • Herinvoering belasting op storten van afval
 • Bestrijding constructies van schijnzelfstandigen

Bron: Ministerie van Financiën, 11-102-103, nr. BZ/2013/U577.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

7 + 11 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).