085 0030140 info@mffa.nl

Belastingplan 2014

De Minister van Financiën heeft op dinsdag 17 september de plannen van dit kabinet bekend  gemaakt. Het Belastingplan 2014 staat vooral in het teken van uitvoeren van fiscale maatregelen uit het regeerakkoord waarbij het doel is de financiën op orde te brengen.

Belangrijkste maatregelen Belastingplan 2014

EIA- MIA – Vamil
Investeringen van minder dan € 2.500,- komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). De drempel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft € 450,-.

RDA (Research en Development Aftrek)
De RDA zal in 2014 worden gekort deels worden overgeheveld naar de S&O (speur- en ontwikkelingswerk). Daarmee blijft voor 2014 een RDA-budget van € 302 miljoen over, wat ruimte biedt voor een – voorlopige – RDA-aftrek van ongeveer 60%. Eind 2013 wordt de definitieve aftrek bepaald.

S&O-afdrachtvermindering
Op het gebied van de afdrachtvermindering S&O (speur- en ontwikkelingswerk) gaan – waarschijnlijk – 3 zaken veranderen:

  1. Verlenging van de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering van € 200.000,- naar € 250.000,-
  2. Iedere werkgever met S&O-medewerkers in dienst kan vanaf 2014 een aanvraag voor de S&O-verklaring indienen voor een vol kalenderjaar. Doel: verminderen van administratieve lasten.
  3. Verruiming van de verrekening mogelijkheden van de S&O-afdrachtvermindering. De verruiming voorziet in het alsnog kunnen verrekenen van ‘gemiste’ afdrachtvermindering,  als er sprake is van onvoldoende loonkosten.

Milieu investeringsaftrek (MIA)
Het plan is om ook bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte recht te geven op de milieu-investeringsaftrek, als zij investeren het saneren van asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Niet-betalen (opzettelijk) van belastingen strafbaar
Ondernemers die aangifte doen van loon- en inkomstenbelasting, maar deze opzettelijk niet betalen, kunnen voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Dat is onder de huidige wetgeving nog niet mogelijk. Voorgestelde strafmaat: maximaal zes jaar cel of een geldboete van maximaal € 78.000,-.

Crisisheffing (Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen)
Werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een loon van meer dan € 150.000,- per jaar, moeten ook in 2014 de zogenoemde crisisheffing betalen. Deze heffing – van 16% – wordt berekend over het loon waarover in 2013 loonbelasting is betaald.

Afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft
Werkgevers die kosten maken om werknemers te begeleiden bij een leerwerktraject, kunnen per 1 januari 2014 geen gebruik meer maken van de afdrachtvermindering. De bedoeling is om deze regeling te vervangen door een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Stamrecht
Er zijn 2 maatregelen op het gebied van het stamrecht:

  1. Werknemers die hun ontslagvergoeding – een gouden handdruk – hebben ondergebracht in een stamrecht-BV, kunnen de stamrechtuitkeringen fiscaal voordelig incasseren. Het stamrecht kan in 2014 ineens worden uitgekeerd, zonder heffing van revisierente en met een korting van 20%.
  2. De stamrechtsvrijstelling in de loonbelasting wordt afgeschaft.

Ondergrens belastingrente
Voor de belasting- en invorderingsrente wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Per 1 januari 2014 geldt daarvoor een ondergrens van 4%.
Voor de belasting- en invorderingsrente voor de vennootschapsbelasting geldt vanaf volgend jaar een ondergrens van 8%.

Opzettelijk onjuiste voorlopige aanslag wordt strafbaar 
Wie opzettelijk op een verkeerde manier – of onvolledige – informatie verstrekt voor een voorlopige aanslag, krijgt wat het kabinet betreft voortaan een boete die gelijk is aan het geldbedrag dat ten onrechte zou zij teruggegeven.

Geen inflatiecorrectie
De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft in 2014 achterwege.

Afbouw algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt vanaf 2014 inkomensafhankelijk in stappen afgebouwd.

Let wel: Bovenstaande verandering uit het belastingplan 2014 zijn een voorstel. De eerste kamer dient hier nog wel goedkeuring voor te verlenen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

3 + 14 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).