085 0030140 | From Abroad +31 (0)20 2615615 info@mffa.nl

Geplaatst op 02-06-2013 

Einde Bankgeheim Luxemburg en Oostenrijk

Op het gebied van belastingontwijking zullen Luxemburg en Oostenrijk het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag) tekenen. Dit betekent dat er een einde komt aan komt aan het bankgeheim in de Europese Unie.

Nieuws

Luxemburg en Oostenrijk hebben ingestemd met een akkoord om vanaf 2015 automatisch bankgegevens uit te wisselen van alle Europeanen, in welk EU-land ook. Aanleiding hiertoe was dat Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino gaan overleggen met de EU, om het bankgeheim op te heffen.

Met deze maatregel wordt het voor EU burgers onmogelijk om hun geld te stallen in andere landen binnen de EU, met als doel dit buiten het oog van hun eigen Belastingdienst te houden.