085 0030140 info@mffa.nl

Buitenlands aanmerkelijk belang

Wilt u meer weten over een buitenlands aanmerkelijk belang?
Neem dan contact met ons op.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Buitenlands aanmerkelijk belang

In onze fiscale praktijk merken wij dat er onduidelijkheid bestaat over de fiscale behandeling van een buitenlands aanmerkelijk belang (>5% belang in buitenlands bedrijf). Vragen als waar dividenden en verkoopwinsten belast zijn komen veelvuldig voor. Hieronder volgt een beknopte behandeling van de hoofdlijnen.

Inwoners van Nederland met een aanmerkelijk belang (5% of meer) in een onderneming worden voor de inkomsten die zij hieruit genereren niet belast in box 3 (vermogensbelasting), maar in box 2. Dit geldt in beginsel zowel voor een aanmerkelijk belang in een Nederlandse onderneming als ook een aanmerkelijk belang in een buitenlandse onderneming (bijvoorbeeld UK ltd.). Echter, ook in het land waar de onderneming is gevestigd (bronland) kan sprake zijn van belastingheffing (bronheffing). Ter voorkoming van dubbele belastingen zijn heffingsrechten veelal verdeeld tussen de betreffende landen (woonland en bronland) in belastingverdragen. In het hiernavolgende wordt daarop ingegaan betreffende dividenden en opbrengsten uit verkoop.

$

Dividenden uit buitenlandse aanmerkelijk belang

Een fiscaal inwoner van Nederland wordt tegen 25% belast over de reguliere voordelen, zoals dividenden, die het ontvangt uit aanmerkelijk belang. Het bronland kent vaak ook een (bron)belasting op dividenden. Om dubbele belastingheffing te voorkomen is in belastingverdragen ten eerste geregeld dat het er een maximum zit aan het tarief van het bronland. Afhankelijk van het verdrag ligt dit maximum veelal tussen de 5% en 15%. Vervolgens kan deze bronbelasting in Nederland worden verrekend. Mits er genoeg ruimte is om deze verrekening toe te passen resulteert dit in een bronheffing in bronland dat wordt “aangevuld” tot uiteindelijk 25% in Nederland.
$

Verkoopwinst aanmerkelijk belang in buitenlands vennootschap

Winsten die voortkomen uit de verkoop van (een deel van) het aanmerkelijk belang zijn uitsluitend belastbaar in Nederland. Het bronland wordt in beginsel uitgesloten om eventuele heffingsrechten te effectueren met betrekking tot vermogenswinsten. Dergelijk inkomen is derhalve tegen 25% in Nederland belast. Gezien het verschil in de verdeling van heffingsrechten tussen verkoopwinst en dividenden is van belang te bepalen in hoeverre inkomen kwalificeert als dividend dan wel vermogenswinst.
$

Aanmerkelijk belang in buitenlands vennootschap – Aandachtspunten

  • In geval van migratie zijn mogelijk andere regels van toepassing. Dit hangt onder meer af van de periode tussen het genieten van de inkomsten en het moment van emigratie en van het verdrag dat van toepassing is.
  • In geval van onroerend goed lichamen zijn mogelijk andere regels van toepassing. Inkomsten uit de verkoop hiervan zijn veelal belastbaar in het land waar het onroerend goed is gelegen.
  • Dividenden en verkoopwinst zijn de meest voorkomende soorten van inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook in andere form kunnen inkomen worden beschouwd als inkomen uit aanmerkelijk belang. Een bespreking hiervan valt echter buiten de reikwijdte van dit stuk.

Afsluitend

Dividenden en verkoopwinst als inkomen uit aanmerkelijk belang wordt fiscaal verschillend behandeld. Belastingheffing over dividenden is vaak verdeeld, terwijl heffing over verkoopwinsten veelal aan Nederland als woonland van de aanmerkelijk belang houder toekomt. Verschillen in verdragen en verschillende situaties zoals genoemd als aandachtspunten kunnen tot een andere uitkomst leiden. Voor de fiscale behandeling die bij uw situatie past kunt u contact opnemen met uw fiscaal adviseur.

Wilt u meer weten over een buitenlands aanmerkelijk belang?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

8 + 13 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .