085 0030140 | From Abroad +31 (0)20 2615615 info@mffa.nl

Indien u uitstel heeft aangevraagd voor de indiening van de aangifte Inkomstenbelasting 2012, dient u voor 1 september 2013 de aangifte Inkomstenbelasting 2012 ingediend te hebben. Let erop, als u dit nalaat zal de Belastingdienst boetes opleggen. Deze boetes kunnen hoog uitvallen en zelfs verhoogd worden indien het niet de eerste keer is dat u de aangifte te laat indient. Zie ook ons nieuws item inzake uitstel aanvragen.

Heffingsrente – bij te laat indienen

Er wordt heffingsrente (heet nu belastingrente) berekent indien er belasting betaald of ontvangen moet worden over eerdere jaar dan 2012. Deze wordt berekend vanaf 1 januari van het opvolgende jaar. De heffingsrente voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 is als volgt:

Q 1 2010: 2,5 %Q 1 2011: 2,5%Q 1 2012: 2,85%
Q 2 2010: 2,5 %Q 2 2011: 2,5%Q 2 2012: 2,3%
Q 3 2010: 2,5 %Q 3 2011: 2,75%Q 3 2012: 2,5%
Q 4 2010: 2,5 %Q 4 2011: 3%Q 4 2012: 2,5%

 

U kunt dus zelf nagaan wat u aan rente kunt betalen als u te laat de aangifte inkomstenbelasting indient.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de indiening van uw aangifte inkomstenbelasting 2012, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op, wij werken landelijk! info@mffa.nl of bel 06-43757868

Bron: Belastingdienst