085 0030140 info@mffa.nl

30 regeling 150 km niet in strijd met EU-recht

A-G Niessen heeft geconcludeeerd dat de 150 km grens die Nederlands hanteert voor ingekomen werknemers uit het buitenland (expats) niet in strijd is met EU-recht. Het wachten is nu of de Hoge Raad dit oordeel overneemt (in 70% van de gevallen wel!)

30 regeling 150 km- nieuws:

De ingevoerde 150 km-grens die geldt voor ingekomen werknemers die de 30% regeling willen aanvragen heeft de A-G een conclusie genomen. Op grond daarvan komen werknemers uit het buitenlandse grensgebied (straal van 150 km van de Nederlandse grenzen) niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling. Voor de ingekomen werknemer die op meer dan 150 km van grens woonde komt wel voor de 30%bregeling in aanmerking.

Rechtbank Breda concludeerde dat deze 150 km grens regeling inbreuk maakte op het recht van vrije verkeer van werknemers, echter daar bestond wel een rechtvaardiging voor. Op her beroep in sprongcassatie heeft A-G Niessen geconcludeerd dat de door de wetgever aangebrachte wijziging in de voorwaarden van de 30%-regeling op de veronderstelling berusten dat de kans op hogere extraterritoriale kosten in het algemeen groter zal zijn naarmate de uit het buitenland afkomstige werknemer voordat hij in Nederland in dienst treedt, op een grotere afstand van de Nederlandse grens woont. De keuze voor een afstandscriterium van 150 km is arbitrair, maar volgens de A-G niet zodanig onredelijk of disproportioneel dat de rechter daarin zou kunnen treden. Het onderscheid naar afstand ten opzichte van de Nederlandse grens is niet alleen objectief en redelijk maar vormt ook een onderscheid waarin de bedoelde groepen werknemers in het licht van de doelstelling van de regeling niet aan elkaar gelijk zijn. Volgens de A-G is er ook geen sprake van een belemmering van het vrije verkeer van werknemers omdat de 30%-regeling belemmeringen voor dat vrije verkeer opheft. Verder is de beperking die daarop is aangebracht in de vorm van de 150 km-grens volgens hem niet in strijd met die doelstelling en worden de werknemers afkomstig uit de 150 km-regio niet ongunstiger behandeld dan ingezetenen.

Meer info over de 30 regeling 150 km?

Wilt u meer info over de 30 regeling 150 km? Neem contact op via ons contactformulier.

Bron: Hoge Raad A-G, 1-5-2013

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

14 + 9 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).