085 0030140 info@mffa.nl

30% regeling tandarts – Schaarste criterium

Het Hof Den Bosch heeft laatst uitspraak gedaan over het schaarste criterium bij de 30% regeling voor expats. Volgens het hof was de definitie van schaarste:

“Schaarste brengt niet noodzakelijkerwijs een tekort met zich, maar ingeval sprake is van een tekort is wel altijd sprake van schaarste.”

30% regeling tandarts procedure

De casus betrof een tandarts uit Duitsland die per 1 mei 2011 in Nederland als tandarts wilde gaan werken. Vanaf die datum wilde hij ook de 30% regeling aanvragen. De Belastinginspecteur wees deze aanvraag voor de 30% regeling tandarts af omdat niet voldaan zou zijn aan de aan één van de criteria voor de toepassing van de 30% regeling tandarts, namelijk de specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is (het zogenaamde schaarste criterium).

Op grond van bovenstaande stelde het hof vast dat de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten biedt voor de uitleg van het begrip schaars. Naar het oordeel van het hof was in dat geval de door de Duitse tandarts voorgestane grammaticale uitleg van het begrip schaarste. Op grond van een veelheid van documenten van meerdere instanties is vastgesteld dat al geruime tijd vóór 2011 een jaarlijkse toestroom plaatsvond van tandartsen uit het buitenland naar Nederland, welke situatie naar verwachting nog jarenlang -en wellicht tot 2028- zou duren.

Vanaf het jaar 2005 schreven zich jaarlijks gemiddeld 180 buitenlandse tandartsen zich in Nederland in. Terwijl jaarlijks gemiddeld 255 tandartsen van de Nederlandse universiteiten afstudeerden. Het aantal tandartsen van deze twee groepen tezamen leidde tot een globaal jaarlijks evenwicht tussen vraag en aanbod van tandartsen in Nederland.  Naar het oordeel van het hof was het hiermee aannemelijk geworden dat sprake was van schaarste en dus was voldaan aan het schaarste criterium. Aangezien de tandarts ook voor het overige voldeed aan de andere criteria voor de 30% regeling, kwam men tot het oordeel dat hij in aanmerking kwam voor de 30%-regeling tandarts.

Heeft u nog meer vragen over 30% regeling tandarts ?

Bent u tandarts of heeft een beroep waar het lastig is om personeel te krijgen? Neem dan gerust eens contact met ons op voor de mogelijkheden om iemand uit het buitenland aan te trekken. De 30% regeling is een middel om makkelijk personeel te werven. Neem contact met ons op via het contact formulier of bel ons, zodat wij met u de mogelijkheden kunnen bespreken.

Bron: Hof Den Bosch, 20-9-2013, 12/00811

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

6 + 11 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).