085 0030140 info@mffa.nl

30% regeling expats – nieuwe aanpassingen

De 30% regeling is op 1 januari 2012 op verschillende onderdelen aangepast. Zodoende heeft de Staatssecretaris het beleidsbesluit 30% regeling expats op verschillende onderdelen aangepast. Het betreft de volgende aanpassingen:

Promotie en werken

Indien er gewerkt wordt tijdens de promotie werkzaamheden is de 30%-regeling toegestaan als het dienstverband is aangegaan in de aanloop naar het behalen van de titel om de promotie te bekostigen. De werknemer voldoet dan nog steeds aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als ingekomen werknemer. De 30% regeling voor expats gaat niet eerder in dan het moment waarop de titel van doctor is behaald.

Bonus – 30% regeling expats

Loon genoten na afloop van het loontijdvak waarin de tewerkstelling is beëindigd (zoals een bonus) valt niet onder de 30%-regeling expats, ook niet als het betrekking heeft op de periode waarin de 30%-regeling nog van toepassing was.

Parttime werken

Het parttime gaan werken kan ertoe leiden dat de 30% regeling expats niet langer meer van toepassing is. Parttime loon wordt namelijk niet herrekend naar jaarloon op basis van een voltijds dienstbetrekking. Hierdoor kan het loon lager worden dan de gestelde inkomensgrenzen: meer dan 35.770 euro (jaar 2013) of meer dan 27.190 euro voor afgestudeerden jonger dan 30 jaar.

Meerdere werkgevers – Specifieke deskundigheidseis

De toets aan het vereiste van specifieke deskundigheid bij het werken bij meerdere werkgevers geldt voor elke dienstbetrekking.

Incidentele loonbestanddelen

Als een expat (afgestudeerd) 30 jaar wordt, dient een hogere inkomensgrens in aanmerking te worden genomen (van € 27.190 naar € 35.770  Vervolgens zal het loon vóór en na de verjaardag herleid moeten worden naar jaarloon. Hierbij mag tijdsevenredig rekening worden gehouden met incidentele loonbestanddelen zoals vakantiegeld en 13e maand voor zover deze bestanddelen niet al feitelijk zijn genoten.

Tewerkstelling tijdelijk in het buitenland

Een werknemer is tijdens de looptijd van de 30% regeling expats voor zijn Nederlandse werkgever enkele maanden werkzaam geweest bij een buitenlands concernonderdeel. Na zijn terugkeer in Nederland is sprake van een voortgezette toepassing van de 30%-regeling. Er hoeft niet te worden getoetst of hij voldoet aan het criterium van ingekomen werknemer.

Indien u vragen heeft over de 30% regeling expats neem dan contact op via ons contactformulier of bel 085 003 0140. U kunt ook kijken op de website van de Belastingdienst

Bron: Besluit van 23 augustus 2013, nr. DGB 2013/70M

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

5 + 9 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).